Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2021

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210 37 13 053, -054, -055, -056, -057 ή
μέσω e-mail στο scholarship.applications@onassis.org

Όροι και προϋποθέσεις

ID: 
2800

Last updated: 13 February 2021