Ψήφισμα Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - Συνεδρίαση 9η/4.02.2021

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2021

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, στην 9η/04.02.2021 συνεδρίασή της:

  • Κρίνει κατ’ αρχήν θετικά την προτεινόμενη θέσπιση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και την προβλεπόμενη συμμετοχή των ΑΕΙ στη συνδιαμόρφωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε αυτά.
  • Θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της αυτοδιοίκητης λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα τελευταία θα πρέπει να έχουν λόγο στη διαδικασία καθορισμού του αριθμού των εισακτέων φοιτητών. Ειδικότερα, για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, απαιτείται μέριμνα για τη μείωση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις -με αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια- τεκμηριωμένες προτάσεις που το Ίδρυμα έχει επανειλημμένα καταθέσει στις αρμόδιες αρχές.
  • Εκτιμά ότι η θέσπιση ενός ανώτατου χρονικού ορίου σπουδών κινείται στη σωστή ακαδημαϊκά κατεύθυνση. Ωστόσο, στην επικείμενη νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι δέουσες πρόνοιες για ειδικές κατηγορίες φοιτητών/τριών (όπως εργαζόμενοι/νες και αντιμετωπίζοντες/ζουσες θέματα υγείας).
  • Εκφράζει την αντίθεσή της στη ρύθμιση του ν. 4763/2020 σχετικά με την εγγραφή αποφοίτων κολλεγίων στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τη χορήγηση σε αυτούς άδειας άσκησης επαγγέλματος οικονομολόγου και λογιστή-φοροτεχνικού. Η Σύγκλητος εκτιμά ότι συνέπειες της ρύθμισης αυτής θα είναι η υποβάθμιση του επιστημονικού κύρους των συγκεκριμένων επαγγελμάτων, καθώς και η υποτίμηση των σχετικών τίτλων σπουδών που χορηγεί τόσο το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όσο και άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
ID: 
2775
Attached files:: 

Last updated: 1 March 2021