Διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) του Γραφείου Διασύνδεσης ΟΠΑ με την PWC, Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020, 10:00-13:00

Το Γραφείο Διασύνδεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συν-διοργανώνει με την PWC, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020, 10.00 – 13.00, διαδικτυακό σεμινάριο (webinar).

Σκοπός του είναι να ενισχύσει την παρουσίαση διαθέσιμων θέσεων εργασίας απολύτου συνάφειας με τον ακαδημαϊκό προσανατολισμό του ΟΠΑ.

Για την συμμετοχή σας στην εκδήλωση είναι απαραίτητη ηλεκτρονική αίτηση (μέχρι Τετάρτη 2.12.2020, στις 10.00πμ) και θα ενημερωθείτε για το σύνδεσμο του διαδικτυακού σεμιναρίου με ηλεκτρονικό μήνυμα.


Υπεύθυνοι διοργάνωσης:
Α. Παναγιωτίδου,  Β. Κούκης

Ελπίδος 13, 104 34, Αθήνα
Τηλ.: 210-8203819, 210-8203825
career@aueb.gr - www.career.aueb.gr
linkedin.com/in/auebcareeroffice
facebook.com/CareerOffice.Aueb/
twitter.com/CareerAueb

 

ID: 
2615
Attached files:: 

Last updated: 26 November 2020