Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορκωμοσίας πτυχιούχων της εξεταστικής Ιουνίου 2020 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι,  όσοι φοιτητές ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική  περίοδο Ιουνίου 2020 και  δεν  έχουν  καταθέσει ακόμα αίτηση ορκωμοσίας, θα πρέπει να την υποβάλουν το αργότερο μέχρι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020. Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού σας συμβουλεύουμε οι αιτήσεις  ορκωμοσίας να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος ode@aueb.gr από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας (dxxxxxxx@aueb.gr). Τα  έντυπα αίτησης ορκωμοσίας θα τα βρείτε συνημμένα παρακάτω.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από:

Απόδειξη πληρωμής ποσού 15€ για τα τέλη χορήγησης πτυχίου.

Η πληρωμή του ποσού των 15€ θα γίνεται μέσω E-Banking στον λογαριασμό που διατηρεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

IBAN: GR7301000240000000000260059

Σημ: Τα έξοδα της εντολής θα επιβαρύνουν τον εντολέα (φοιτητή/τρια)

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται: Τέλη χορήγησης πτυχίου – Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου του φοιτητή/τριας

Τα έντυπα θα σκανάρονται και θα υποβάλλονται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

Από τη Γραμματεία

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ.pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pdf

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ-τελικό[1].pdf

 

ID: 
2476
Attached files:: 

Last updated: 2 September 2020