Διακήρυξη Νο 205/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Ανακατασκευή του λεβητοστασίου της Πτέρυγας Δεριγνύ»

Διακήρυξη Νο 205/2020

Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την Ανάδειξη Αναδόχου για

«Ανακατασκευή του λεβητοστασίου της Πτέρυγας Δεριγνύ»

 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 23/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 22/06/2020, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00. 

ID: 
2348

Last updated: 10 June 2020