Διακήρυξη Νο 204/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια έντυπων ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του ΟΠΑ για το έτος 2020»

Διακήρυξη Νο 204/2020

(Αρ. Πρωτ: 2998/01-06-2020)

Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανοιχτής Διαδικασίας

για την ανάδειξη αναδόχου για

«Προμήθεια έντυπων ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του ΟΠΑ για το έτος 2020»

 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 16/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνεται ταχυδρομικά προς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Πατησίων 76, GR-10434 Αθήνα, Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η προσφορά να περιέρχεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι 15/06/2020 (την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού), ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

 

ID: 
2330

Last updated: 10 June 2020