Ματαίωση διαδικασίας επιλογής ενός (1) φυσικού προσώπου στο πλαίσιο του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ», με κωδικό 12-0000-00 (90000), μέσω της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 1807/35888-19/13-11-2019 και Νο. 44/2019

Last updated: 13 March 2020