Σεμινάριο “Τρέχοντα Θέματα Λειτουργίας της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Οικονομίας”με θέμα «Θεμελιώδεις Νοημοσύνες για προσωπική και επαγγελματική αποτελεσματικότητα» (26/02/20)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

 

24η Περίοδος

 

Γ. Δ. Δημόπουλος

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet

 

Τρέχοντα Θέματα Λειτουργίας της ΕλληνικήςΕυρωπαϊκής και Διεθνούς Οικονομίας

 

Ομιλητής

Δημήτρης Μπουραντάς

Καθηγητής

Management & Human Resources

Πρύτανης

New York College

 
Θέμα:

«Θεμελιώδεις Νοημοσύνες για προσωπική και επαγγελματική αποτελεσματικότητα»

 

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

Αμφιθέατρο Δεριγνύ

ώρα 19:00 – 21:00

ID: 
2168

Last updated: 21 February 2020