Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για μίσθωση παραδοσιακών στολών

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4635/11/2018-2019/7.2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να εξετάσουμε την πιθανότητα μίσθωσης παραδοσιακών στολών, απαραίτητων για την συμμετοχή της πολιτιστικής δραστηριότητας των ελληνικών παραδοσιακών χορών της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ στην Τελετή Υποδοχή Πρωτοετών, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2019 σε χώρο του Πανεπιστημίου μας, στα πλαίσια της εκπλήρωσης της ευρύτερης κοινωνικής, πολιτιστικής κ.λπ. αποστολής των Φοιτητικών Λεσχών σύμφωνα με το Π.Δ. 387/83 (Φ.Ε.Κ. 141/7.10.83, τ. Α΄). Θα προβεί σε επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά, με email σε μορφή PDF στο flesxi@aueb.gr.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 219.

 

ID: 
1864

Last updated: 11 September 2019