Διακήρυξη Νο 199/2019 Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων αλουμινίου στο κεντρικό κλιμακοστάσιο της Πτέρυγας Δεριγνύ για λόγους ασφαλείας»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 10/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιονδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 09/09/2019, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

ID: 
1803

Last updated: 19 July 2019