Αριστεία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2019

 

Αριστεία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη
Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) καταλαμβάνουν για άλλη μία χρονιά κορυφαίες θέσεις σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την έγκυρη λίστα κατάταξης Eduniversal που ανακοινώθηκε για το 2019 στις 16/7/2019. Η εν λόγω λίστα αξιολογεί Προγράμματα 1.000ων Πανεπιστημίων από 154 χώρες.

Άξιο αναφοράς είναι η βελτίωση της κατάταξης των ΠΜΣ του ΟΠΑ σε σύγκριση με το προηγούμενος έτος (2018).

Η κατάταξη ανά επιστημονικό πεδίο σε παγκόσμιο επίπεδο και η κατάταξη σε επίπεδο Δυτικής Ευρώπης, φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν:

Κατάταξη ανά επιστημονικό πεδίο σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Ranking)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιστημονικό πεδίο

Θέση κατάταξης 2019

Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομίας

Cultural Management / Creative industries Management

Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής & Διοίκησης

Maritime Management

Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Μερικής φοίτησης)

ΜΒΑ part-time

10η

Επιστήμη Δεδομένων

Big Data Management

14η

Επιχειρηματική Αναλυτική

Business Intelligence & Strategy

16η

Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Financial Markets

65η

Κατάταξη ανά επιστημονικό πεδίο στην Δυτική Ευρώπη (Ranking in Western Europe)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιστημονικό πεδίο

Θέση κατάταξης 2019

Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση

Public Administration / Management

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Human Resources Management

10η

Διοίκηση Υπηρεσιών

General Management

10η

Επιστήμη των Υπολογιστών

Information Systems Management

12η

Διοικητική των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό

International Management

14η

Διοικητική Επιστήμη & Τεχνολογία

E-Business & Digital Marketing

16η

Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA

ΜΒΑ full time

18η

Μάρκετινγκ & Επικοινωνία

Corporate Communication

20η

Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Αccounting

21η

Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό

Marketing

24η

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Economics

25η

Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA)

Executive MBA

30η

 

Με αφορμή τις παραπάνω διακρίσεις, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης δήλωσε: “Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι υπερήφανο για τη διεθνή αναγνώριση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του. Με τα προγράμματα αυτά, το Ίδρυμά μας προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν υψηλής στάθμης και διεθνούς αναγνώρισης μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ελλάδα. Η διατήρηση και η συνεχής βελτίωση της θέσης των προγραμμάτων μας στις διεθνείς κατατάξεις αποτελεί στρατηγικό στόχο μας. Αισιοδοξούμε ότι σε αυτή την προσπάθεια θα έχουμε τη στήριξη της κοινωνίας και της πολιτείας.”

Περισσότερες πληροφορίες: Eduniversal Masters Ranking 2019 

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ

ID: 
1801

Last updated: 17 July 2019