Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»

 

ΦΕΚ προκήρυξης: 76/31.01.2019, τεύχος Γ’

Κωδικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP 10081

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 11 Απριλίου 2019

Ονοματεπώνυμα υποψηφίωνΝ. Τοπάλογλου​​​​​​​

                                                    Κ. Κουφόπουλος

Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης για συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος: 17.04.2019

 

Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή ενός (1 Καθηγητή στο

Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»

Α. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

Τακτικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)

 1. Σ. Καλυβίτης, Καθηγητής
 2. Α. Ντέμος, Καθηγητής
 3. Δ. Γεωργούτσος,Καθηγητής
 4. G. Kapetanios, Professor Queen Mary University of London
 5. Θ. Συριόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου​​​​​​​

Αναπληρωματικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)

 1. A. Michaelides, Professor Imperial London College
 2. Chr. Pantzalis , Professor University of South Florida
 3. Ε. Καβουσανός, Καθηγητής
 4. Α. Φιλιππόπουλος, Καθηγητής
 5. P. Demetriades, Professor University of Leicester

 

Β. Μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.ΕΙ

Τακτικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)

 1. Η. Τζαβαλής, Καθηγητής
 2. Π. Σακελλάρης, Καθηγητής
 3. Ν. Πιττής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά
 4. Δ. Μαλλιαρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
 5. Chr. Ioannides, Aston Business School
 6. Μ. Ντελής, Καθηγητής University of Surrey

Αναπληρωματικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)

 1. A. Charitou, Professor University of Cyprus
 2. Κ. Ζοπουνίδης, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
 3. M. Karanasos, Professor Brunel University
 4. D. Petmezas, Professor University of Surrey
 5. N. Φίλιππας Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
 6. Π. Διαμάντης, Καθηγητής

 

Ημερομηνία Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 15.05.2019

 

Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

EΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ / ΙΔΡΥΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΟΠΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ​​​​​​​ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ

917/11-11-2009 τ.Γ'

ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΟΠΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

112/18-2-2010 Τ'Γ

ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ/ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

238/11-12-87, Τ. ΝΠΔΔ

 

Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης και Εκλεκτορικού για εκλογή υποψηφίου: 11.7.2019

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Ν. Τοπάλογλου

Αριθμός παρόντων μελών εκλεκτορικού σώματος: εννέα (9)

Αριθμός απόντων μελών εκλεκτορικού σώματος: δύο (2)

Αριθμός θετικών ψήφων: εννέα (9)

ID: 
1791