Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική" στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ ΑPP5144) Η΄ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP5147)  ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

 

Ημερ/νία Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ο.Π.Α. για την κατανομή νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού/Μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του Ο.Π.Α.: 3η/20-10-2016

Ημερομηνία εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης προς την Κοσμητεία της Σχολής για την προκήρυξη της θέσης: 3η/2-11-2016.

Ημερομηνία απόφασης της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για την προκήρυξη της θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική»:  2η/8-11-2016.

ΦΕΚ Προκήρυξης: 212/02-03-2018 τ. Γ’, αριθμ. Προκήρυξης: 5759/13-09-2017.

Κωδ. θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ για τη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική»: APP5144

Κωδ. θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ για τη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική»: APP5147

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 14-05-2018.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ:

 

Για την βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (APP5144) υπέβαλαν υποψηφιότητα στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (σύμφωνα με την Φ.122.1/614241/Ζ2/27.01.2017 (ΦΕΚ 225/31.01.2017, τ.Β΄ Υπουργική Απόφαση) οι κάτωθι: 

α/α

Κωδικός Υποψηφιότητας

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου

Ημερομηνία Υποβολής

Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης

Κατάσταση Υποψηφιότητας

1

35358

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ

13/05/2018

13/05/2018

Υποβληθείσα               

2

34954

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

07/05/2018

10/05/2018

Υποβληθείσα               

 

Για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (APP5147) υπέβαλαν υποψηφιότητα στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ  οι κάτωθι: 

 

α/α

Κωδικός Υποψηφιότητας

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου

Ημερομηνία Υποβολής

Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης

Κατάσταση Υποψηφιότητας

1

35389

ΦΑΜΠΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

14/05/2018

14/05/2018

Υποβληθείσα

2

35532

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΣΗΣ

14/05/2018

14/05/2018

Υποβληθείσα

3

33960

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΛΑΝΑΚΟΣ

18/04/2018

21/04/2018

Υποβληθείσα

4

33099

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

17/03/2018

07/05/2018

Υποβληθείσα

5

35445

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

14/05/2018

14/05/2018

Υποβληθείσα

6

35343

ΜΑΡΙΑ ΛΥΚΙΔΗ

13/05/2018

13/05/2018

Υποβληθείσα

7

33122

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ

18/03/2018

18/03/2018

Υποβληθείσα

8

34960

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

07/05/2018

10/05/2018

Υποβληθείσα

9

35302

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ

12/05/2018

12/05/2018

Υποβληθείσα

 

AΠΟΣΥΡΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Η υποψήφια ΑΡΕΤΗ ΓΚΥΠΑΛΗ (κωδ. υποψηφιότητας 34133) απέσυρε την υποψηφιότητά της στις 21-04-2018.

Ο υποψήφιος ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ (κωδ. υποψηφιότητας 34592) απέσυρε την υποψηφιότητά του στις 14-05-2018.

 

Συνεδρίαση Συνέλευσης για τη συγκρότηση του 11μελούς Εκλεκτορικού Σώματος: 9η/31-05-2018

Συνεδρίαση Συνέλευσης για την ανάκληση της πράξης συγκρότησης του Εκλεκτορικού (Συν.Τμ. 9η/31-05-2018) και ολική ανασυγκρότηση του Εκλεκτορικού: 11η/26-06-2018.

Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής: 3-7-2018

Ημερ/νία κατάθεσης Εισηγητικής Έκθεσης: αρ. πρωτ. 4499/13-12-2018

Συνεδρίαση Συνέλευσης για την ανάκληση της πράξης συγκρότησης του Εκλεκτορικού Σώματος της 11ης/26-06-2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης καθώς και της αρχικής πράξης συγκρότησης του Εκλεκτορικού ( Συν.Τμ. 9η /31-05-2018):  7η/06-02-2019

Εκ νέου ολική ανασυγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος: 7η/ 06-02-2019 συνεδρίαση της Συνέλευσης

Α. 10 θέσεις (5 τακτικών και 5 αναπληρωματικών) Εκλεκτόρων που αντιστοιχούν στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ, Καθηγήτρια Α’ Βαθμίδας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Ο.Π.Α.

2. ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, Καθηγήτρια Α’ Βαθμίδας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Ο.Π.Α.

3. ΒΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Ο.Π.Α.

4. ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

5. ΣΕΡΦΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας, Department of Economics and International Business, Drexel University.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΝΤΕΜΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Πατρών.

2. ΡΕΖΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών.

3. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Ε.Κ.Π.Α.

4. ΓΚΟΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Παν/μιο Αιγαίου.

5. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Παν/μιο Πειραιώς.

 

Β. 12 θέσεις (6 τακτικών και 6 αναπληρωματικών) Εκλεκτόρων που αντιστοιχούν σε άλλα Τμήματα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΒΛΑΣΣΗΣ ΜΗΝΑΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Κρήτης.

2. ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Κρήτης.

3. ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Department of Economics, University of Cyprus.

4. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Μακεδονίας.

5. ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Παν/μιο Πειραιώς.

6. ΔΕΛΗΠΑΛΛΑ ΣΟΦΙΑ, Καθηγήτρια Α’ Βαθμίδας, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Παν/μιο Μακεδονίας.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.  ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Καθηγήτρια Α’ Βαθμίδας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Παν/μιο Πειραιώς.

2. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Burgundy School of Business, Dijon.

3. ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Department of Economics, University of Cyprus.

4. XΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Παν/μιο Πειραιώς.

5. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Καθηγήτρια Α’ Βαθμίδας, Department of Economics, University of Oklahoma.

6. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α.

 

Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος κατά την οποία ανακλήθηκε η από 3-7-2018 απόφαση του Εκλεκτορικού για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής: 1η/6-3-2019

Απόφαση Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό (νέας) τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής από το Εκλεκτορικό Σώμα: 6-3-2019

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για την πληρωση μίας θέσησ στη βαθμίδα του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ή ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική θεωρια με εμφαση στην ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

στο τμημα οικονομικησ επιστημησ του οικονομικου πανεπιστημιου αθηνων

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΘΕΣΗ ΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1. ΒΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ BAΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

84/17-4-2003 τ. ΝΠΔΔ

http://www.aueb.gr/users/vettas/VITA_gr.pdf

2. ΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ BAΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

52/12-3-2002 τ. ΝΠΔΔ

http://www.econ.aueb.gr/faculty/louri.html

3. ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ BAΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

806/τ.Γ'/1-10-2009

http://www.unipi.gr/unipi/el/yannelis.html

Ημερομηνία κατάθεσης της Εισηγητικής Έκθεσης: 1018/28-03-2019

Ημερομηνία κοινής συνεδρίασης του 11μελούς Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης για την εκλογή: 9-4-2019.

 

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας για την εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ ΑPP5144) στο αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: 8 (ΟΚΤΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: 3 (ΤΡΕΙΣ)

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Κ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ:  0 (ΜΗΔΕΝ)

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: 0 (ΜΗΔΕΝ)

ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 8 (ΟΚΤΩ)

ΛΕΥΚΑ: 0 (ΜΗΔΕΝ)

 

Εκ του αποτελέσματος της ψηφοφορίας δεν εκλέγεται κανείς υποψήφιος για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

 

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας για την εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ ΑPP5147) στο αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΦΑΜΠΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: 8 (ΟΚΤΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: 3 (ΤΡΕΙΣ)

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ Φ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: 8 (ΟΚΤΩ)

ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ Φ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: 0 (ΜΗΔΕΝ)

ΛΕΥΚΑ: 0 (ΜΗΔΕΝ)

ID: 
1769