Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική» (ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης  Καθηγητή  στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου  Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική» (ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ)

 

ΦΕΚ προκήρυξης: 212/02.03.2018 τ. Γ ’ και ΦΕΚ 440/24.04.2018

Κωδικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ:    APP 4982 και  APP 4983

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων:   9 Μαϊου 2018

 

Ονοματεπώνυμα υποψηφίων :  

Α. Για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

1. Ζήρος Νικόλαος (αριθμ. Πρωτ. 587/02.05.2018 αίτηση) - ΑΠΕΣΥΡΕ

2. Κουφόπολος Κωνσταντίνος (αριθμ. Πρωτ. 624/9-5-2018 αίτηση) ΑΠΕΣΥΡΕ

 

Β.  Για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

1. Λαλιώτης Ιωάννης (αριθμ. Πρωτ. 420/19.03.2018 αίτηση)

2. Γιακούλας Δημήτριος (αριθμ. Πρωτ. 468/27.03.2018 αίτηση)

3. Τάντος Στέφανος (αριθμ. Πρωτ. 526/14.04.2018 αίτηση)

4. Μπιλανάκος Χρήστος (αριθμ. Πρωτ. 527/14.04.2018 αίτηση)

5. Κώτσιος Παναγιώτης (αριθμ πρωτ. 547/04-05-2018 αίτηση)

6. Νταλίπη-Τριανταφύλλου Άννα (αριθμ. Πρωτ. 602/4-5-2018 αίτηση)- ΑΠΕΣΥΡΕ

7. Θεοφιλάκου Αναστασία (αριθμ. Πρωτ. 623/9-5-2018 αίτηση)

8. Κωστής Παντελής (αριθμ. Πρωτ. 628/9-5-2018 αίτηση) - ΑΠΕΣΥΡΕ

 

Ημερομηνία  συνεδρίασης  Συνέλευσης  για  συγκρότηση  εκλεκτορικού σώματος: 20.02.2019

 

Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή  στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή ή  Επίκουρου Καθηγητή στο

Γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική  Θεωρία και Πολιτική»

Α. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

Τακτικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)

1. Α. Ξεπαπαδέας, Καθηγητής

2.  Γ. Ζανιάς, Καθηγητής

3. Μ. Κατσίμη, Καθηγήτρια

4. Σ. Καλυβίτης, Καθηγητής

5. Γ. Οικονομίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Αναπληρωματικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)

1. Σ. Βασιλάκης, Καθηγητής

2. Δ. Χριστόπουλος, Καθηγητής

3. Θ. Μούτος, Καθηγητής

4. Π. Τσακλόγλου, Καθηγητής

5. Π. Καλαϊτζιδάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Β. Μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ιδίου  ή άλλου Α.ΕΙ

Τακτικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)

1. Θ. Παλυβός, Καθηγητής΄

2. Α. Φιλιππόπουλος, Καθηγητής

3. Π. Σακελλάρης, Καθηγητής

4. Η. Τζαβαλής , Καθηγητής

5. Σ. Ζήκος , Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

6. Μ. Makris, Professor University of Kent

 

Αναπληρωματικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)

1. Ε. Λουρή, Καθηγήτρια

2. Ε. Βασιλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής

3. Μ. Βλάσσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

4. Ν. Απέργης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

5. Α. Βλάχου, Καθηγήτρια

6. Π. Παντελίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 

Ημερομηνία Συνεδρίασης  Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό  Τριμελούς Εισηγητικής  Επιτροπής:  06.03.2019

 

Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

EΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ /ΣΧΟΛΗ/ ΙΔΡΥΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ /

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ /

ΟΠΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

643/17-08-2007 τ.Γ'

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ /

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

1ηςΒΑΘΜΙΔΑΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

914/3-9-2012, τ. Γ'

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ /

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ /

ΟΠΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κ

ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

597/24-05-2018 τ.Γ’

 
ID: 
1733