Πρόγραμμα Σύγχρονων Κινεζικών Σπουδών στο Renmin University της Κίνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Σύγχρονων Κινεζικών Σπουδών στο Renmin University της Κίνας»

Διά του παρόντος ανακοινώνεται ότι το Renmin University στην πόλη Suzhou της ανατολικής Κίνας προσφέρει πρόγραμμα σπουδών διετούς διάρκειας επιπέδου Master στο γνωστικό πεδίο των Σύγχρονων Κινεζικών Σπουδών στη Σχολή Silk Road School.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στα συνημμένα ενημερωτικά έγγραφα και φυλλάδια.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο http://silkroad.school μέχρι την 30η Μαρτίου 2019.

ID: 
1599

Last updated: 20 March 2019