Αίτηση ορκωμοσίας φοιτητών Τμήματος Στατιστικής που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Oι πτυχιούχοι φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2019, καλούνται να υποβάλουν «Αίτηση Ορκωμοσίας» στη Γραμματεία του Τμήματος, το αργότερο έως και τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019.

 

Με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

  1. ακαδημαϊκή ταυτότητα,
  2. φοιτητικό βιβλιάριο υγείας, εφόσον έχει εκδοθεί
  3. βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
  4. παράβολο (15 ευρώ) από το ταμείο του Πανεπιστημίου για την έκδοση της περγαμηνής.

 

Εκ της Γραμματείας

Αθήνα, 05/03/2019

ID: 
1567

Last updated: 5 March 2019