Ενημερωτική συνάντηση Προγράμματος Erasmus+ Κινητικότητα για σπουδές 2019-20 του Τμήματος Πληροφορικής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 
Κινητικότητα για σπουδές 2019-2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 13:00-15:00, στην αίθουσα Α44 (Πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος Όροφος)

 

Το Πρόγραμμα ERASMUS+ δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να φοιτήσουν για ένα διάστημα σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία το Τμήμα μας έχει συνάψει διμερή συμφωνία, στην οποία έχει προβλεφθεί το αντίστοιχο επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό-μεταπτυχιακό-διδακτορικό).

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 13:00-15:00, στην αίθουσα Α44 (Πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος Όροφος) θα γίνει η συνάντηση ενημέρωσης με την ακαδημαϊκή υπεύθυνη του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Επικ. Καθηγήτρια κα Ε. Φουστούκου για ακαδημαϊκά θέματα όσον αφορά στο Πρόγραμμα.

Οι φοιτητές του Τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020 και να παρακολουθήσουν μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα που θα ανακοινωθεί προσεχώς και κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο κατά την οποία οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα παραμείνουν ενεργές.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές οι οποίοι:

  • Δεν έχουν συμμετάσχει μέχρι τώρα στο πρόγραμμα ERASMUS.
  • Βρίσκονται στο 2ο ή μεγαλύτερο έτος σπουδών.
  • Έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον αριθμό μαθημάτων του 1ου έτους σπουδών ή έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 ECTS.
  • Έχουν υπηκοότητα οποιουδήποτε κράτους (και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).
  • Έχουν καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής, ανάλογα με το επίπεδο που το πανεπιστήμιο υποδοχής έχει ορίσει.

 

Τα κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης των φοιτητών τους στα πανεπιστήμια υποδοχής είναι τα εξής:

  • Ο μέσος όρος βαθμολογίας και ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει επιτύχει, και κατά προτεραιότητα: (α) τα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου έτους, (β) τα υποχρεωτικά μαθήματα άλλων ετών και (γ) τα μαθήματα επιλογής.
  • Το πλήθος των μαθημάτων που έχουν ήδη περαστεί από τον φοιτητή σε σχέση με την διάρκεια των σπουδών του μέχρι σήμερα.
  • Το επίπεδο γνώσης της γλώσσας του Πανεπιστημίου υποδοχής.
  • Η κάλυψη των προϋποθέσεων που θέτουν τα Πανεπιστήμια υποδοχής, π.χ. βαθμολογία, επίπεδο γλωσσομάθειας, ελάχιστος αριθμός κατοχυρωμένων ECTS πιστωτικών μονάδων, προαπαιτούμενα μαθήματα, κλπ.
  • Τα πανεπιστήμια προτίμησης του φοιτητή.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Πανεπιστημίου για το Πρόγραμμα ERASMUS+.

 

ID: 
1528

Last updated: 13 February 2019