Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στα Δίκτυα Διάθεσης»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
 «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ»
(ΦΕΚ προκήρυξης: 83/31-1-2018 τ. Γ΄, κωδικός θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4531)

 

-      ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 83/31-1-2018 (τεύχος Γ΄)

-      Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 13 Απριλίου 2018

-      Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος: 9 Μαΐου 2018

 

ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ»

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

(προερχόμενα από το μητρώο εσωτερικών μελών και από το μητρώο εξωτερικών μελών του τμήματος λόγω μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που προέρχονται από το Τμήμα)

 

Κωδικός χρήστη ΑΠΕΛΛΑ

Παλιός κωδικός ΑΠΕΛΛΑ

Επώνυμο

Όνομα

Ίδρυμα

Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό σημείωμα

1

18143

7338

ΜΠΑΛΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Καθηγητής

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1111/17-11-2010 τ.Γ

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Mpaltas_CV.pdf

2

490

18919

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΛΑΣΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Καθηγητής

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1124/4-11-2016 τ. Γ’

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Stathakopoulos_CV.pdf

3

8572

8572

ΣΙΩΜΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καθηγητής

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

9/15-1-2002 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1200.pdf

4

2914

1013

ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καθηγητής

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

458/τ.Γ΄/4-12-2006

http://www.ode.unipi.gr/index.php/staff/teachresearchstaff/2087-akoyr

5

17836

3558

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καθηγητής

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Γ’ 123/14.02.2017

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=40&tmima=2&categorymenu=2

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

(προερχόμενα από το μητρώο εξωτερικών μελών του τμήματος)

 

Κωδικός χρήστη ΑΠΕΛΛΑ

Παλιός κωδικός ΑΠΕΛΛΑ

Επώνυμο

Όνομα

Ίδρυμα

Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό σημείωμα

1

10434

13441

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Καθηγητής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

452/4-12-2006 τ. Γ΄

http://emabo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2&lang=el

2

9891

43303

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καθηγητής

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1401/29.12.2017 τ.Γ’΄

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=1034&tmima=2&categorymenu=2

3

2202

43400

ΤΣΙΟΤΣΟΥ

ΡΟΔΟΥΛΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καθηγητής

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1401/29.12.2017 τ.Γ’΄

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=1373&tmima=2&categorymenu=2

4

6865

10042

ΔΟΥΒΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Καθηγητής

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1047/6-8-2014 τ.Γ’

https://www.uop.gr/images/files/doubis.pdf

5

5865

162377

TZOKAS

NIKOLAOS

Plymouth University

 

Καθηγητής

MARKETING MANAGEMENT

 

https://www.plymouth.ac.uk/staff/nikolaos-tzokas

6

10300

20370

ΤΖΙΜΗΤΡΑ-ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Καθηγητής

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

337/28-4-2010 τ.Γ’

http://www.agro.auth.gr/members/cv/tzimitra_gr.pdf

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

(προερχόμενα από το μητρώο εξωτερικών μελών του τμήματος λόγω μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που προέρχονται από το Τμήμα)

 

Κωδικός χρήστη ΑΠΕΛΛΑ

Παλιός κωδικός ΑΠΕΛΛΑ

Επώνυμο

Όνομα

Ίδρυμα

Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό σημείωμα

1

18655

21147

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καθηγητής

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1009/6-12-2007 τ.ΝΠΔΔ

https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1064.pdf

2

17621

13785

ΜΙΧΙΩΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Καθηγητής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1748/24-12-2014/τ. Γ’

https://www.eap.gr/images/stories/pdf/cv_mihiotis_short_gr.pdf

3

5382

43368

ΣΑΡΡΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Καθηγητής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1131/25-8-2014 τ.Γ΄

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv_eng&file=index&id=1607&tmima=8&categorymenu=2

4

18451

5653

ΚΤΙΣΤΑΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Καθηγητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)

419//12-5-2016 τ. Γ’

http://pubadmin.panteion.gr/images/TDD/kathigites/cvs/Kristaki_Stauroula_CV.pdf

5

6728

6728

ΠΕΤΡΙΔΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Καθηγητής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MANAGEMENT)

623/19-7-2010 τ.Γ

https://www.eps.auth.gr/sites/default/files/CV%20%CE%A0%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A5%20%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%2018.pdf

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

(προερχόμενα από το μητρώο εξωτερικών μελών του τμήματος)

 

Κωδικός χρήστη ΑΠΕΛΛΑ

Παλιός κωδικός ΑΠΕΛΛΑ

Επώνυμο

Όνομα

Ίδρυμα

Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό σημείωμα

1

408

21728

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

ΖΩΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καθηγητής

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

717/4-8-2008 τ.Γ΄

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=721&tmima=2&categorymenu=2

2

2240

117290

ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ

University of Glasgow/Adam Smith Business School

 

Καθηγητής

INTERNATIONAL BUSINESS

 

https://www.gla.ac.uk/schools/business/staff/pavlosdimitratos/

3

9482

133232

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΗΛΙΑΣ

GWU

 

Καθηγητής

MANAGEMENT

 

https://business.gwu.edu/elias-g-carayannis

4

7783

4301

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Καθηγητής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

207/9-12-1999 τ.ΝΠΔΔ

http://www.bourantas.gr/liga-logia/analytiko-viografiko

5

10658

55560

GEORGELLIS

YANNIS

University of Kent

 

Καθηγητής

MANAGEMENT

 

https://www.kent.ac.uk/kbs/people/profiles/georgellis-yannis.html

6

11159

512347

ΣΠΑΝΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Καθηγητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

497/20-12-2006, τ.Γ'

http://www.pspa.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/didaktiko-kai-ereynhtiko-proswpiko/tomeas-dioikhtikis-epistimhs-kai-dhmosioy-dikaioy/kallioph-spanoy.html

 

-      Ημερομηνία συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 17-7-2018

-      Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΔΙΑΣ

ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ»

Επώνυμο

Όνομα

Ίδρυμα

Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό σημείωμα

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΛΑΣΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Καθηγητής 1ης βαθμίδας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1124/4-11-2016 τ. Γ’

 

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Stathakopoulos_CV.pdf

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καθηγητής 1ης βαθμίδας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Γ’ 123/14.02.2017

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=40&tmima=2&categorymenu=2

ΤΣΙΟΤΣΟΥ

ΡΟΔΟΥΛΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καθηγητής 1ης βαθμίδας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1401/29.12.2017 τ.Γ’΄

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=1373&tmima=2&categorymenu=2

 

-              Ημερομηνία κοινής συνεδρίασης εκλεκτορικού σώματος και συνέλευσης τμήματος για Εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στα Δίκτυα Διάθεσης». (ΦΕΚ προκήρυξης: 83/31-1-2018 τ. Γ΄, κωδικός θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4531) στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: 19-12-2018

 

Κωδικός Υποψηφιότητας

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου

33494

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΚΑΡΜΕΑΣ

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την πλήρωση της θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στα Δίκτυα Διάθεσης» είναι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: έξι (6)

ΑΠΟΝΤΕΣ: πέντε (5)

  • ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ του ΔΙΟΥΝΥΣΙΟΥ ΣΚΑΡΜΕΑ : ΕΞΙ  (6)

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του εκλεκτορικού σώματος, με έξι (6) ψήφους υπέρ, ο κ. Διονύσιος Σκαρμέας του Αναστασίου, εκλέγεται στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στα Δίκτυα Διάθεσης» στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ID: 
1511