Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων του  Τμήματος, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 , οι οποίες διεξήχθησαν με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος (συνεδρία 10η/23-4-2018). Η  κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20). Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι  ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας και των δύο βαθμολογητών.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018-2019

Ονοματεπώνυμο

Μικροοικονομική Ι

Μαθηματικά Ι

Πολιτική της Ευρωπαϊκής

Ενοποίησης

 

 

 

Α' Αξιολογητής

Β' Αξιολογητής

Τελικός

Βαθμός

Α' Αξιολογητής

Β' Αξιολογητής

Τελικός Βαθμός

Α' Αξιολογητής

Β' Αξιολογητής

Τελικός Βαθμός

Συνολική Βαθμολογία

Κεσισίδου Άννα

Έξι (6)

Έξι (6)

Έξι (6)

Τέσσερα (4)

Τέσσερα (4)

Τέσσερα (4)

Δεκάξι (16)

Δεκάξι (16)

Δεκάξι (16)

Είκοσι έξι (26)

Κλείτσικα Μαρία

Δέκα (10)

Δέκα (10)

Δέκα (10)

Εννέα (9)

Εννέα (9)

Εννέα (9)

Δώδεκα (12)

Δώδεκα (12)

Δώδεκα (12)

Τριάντα ένα (31)

Παπανικολοπούλου

Σταυρούλα

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Στρέμπας Γεώργιος

Τέσσερα (4)

Τέσσερα (4)

Τέσσερα (4)

Ένα (1)

Ένα (1)

Ένα (1)

Δεκαπέντε (15)

Δεκαπέντε (15)

Δεκαπέντε (15)

Είκοσι (20)

Τζίγκος Αθανάσιος

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Τραυλός Βασίλειος

Τέσσερα (4)

Τέσσερα (4)

Τέσσερα (4)

Έντεκα (11)

Έντεκα (11)

Έντεκα (11)

Έντεκα (11)

Έντεκα (11)

Έντεκα (11)

Είκοσι έξι (26)

Τσαμποδήμου

Μαρία

Δύο (2)

Δύο (2)

Δύο (2)

Τέσσερα (4)

Τέσσερα (4)

Τέσσερα (4)

Έξι (6)

Έξι (6)

Έξι (6)

Δώδεκα (12)

Μπετενιώτης

Παναγιώτης

Δύο (2)

Δύο (2)

Δύο (2)

Δύο (2)

Δύο (2)

Δύο (2)

Έξι (6)

Έξι (6)

Έξι (6)

Δέκα (10)

Παπαδόπουλος

Θεόφιλος

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
ID: 
1459

Last updated: 10 January 2019