ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξης Νο 191/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, υποθέσεων και ψηφιακών υπογραφών στο ΟΠΑ». (Έχει τροποποιηθεί το ΤΕΥΔ)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 191/2018

Αρ. πρωτ.: 8649/04-12-2018 για την ανάδειξη αναδόχου

για «Προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, υποθέσεων και

ψηφιακών υπογραφών για την υποστήριξη των διοικητικών και ακαδημαϊκών θεμάτων και εργασιών στο ΟΠΑ»

Έχει τροποποιηθεί το ΤΕΥΔ.

 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 18/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

 

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

ID: 
1421

Last updated: 13 December 2018