Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2018-19

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι, σχολών διετούς κύκλου σπουδών, Τ.Ε.Ι και σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών ότι, οι εξετάσεις για την κατάταξή τους στο Τμήμα, το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα διεξαχθούν ως εξής:

 

  1. Μαθηματικά Ι, Τρίτη 11/12/2018, ώρα 17:00 – 19:00, αίθουσα Δ4 (κτήριο Δεριγνύ, 4ος όροφος)
  2. Μικροοικονομική Ι, Πέμπτη 13/12/2018, ώρα 13:00 – 15:00, αίθουσα Δ4 (κτήριο Δεριγνύ, 4ος όροφος)
  3. Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Τετάρτη 19/12/2018 , ώρα 15:00 – 17:00, αίθουσα Α48 (κτήριο Αντωνιάδου, 4ος όροφος)

 

Σημειώσεις:

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
  2. Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
  3. Ο υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα και παραδίδει το γραπτό του, δεν επιτρέπεται να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.
  4. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα έχοντας μαζί του βιβλία, σημειώσεις, τετράδια ή άλλα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται.
  5. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέρχονται 30 λεπτά νωρίτερα.

 

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2018

Από τη Γραμματεία

ID: 
1355

Last updated: 21 November 2018