Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

 

  • Ημερομηνία Απόφασης Συγκλήτου ΟΠΑ: 3η Συνεδρίαση/2016-17/20-10-2016.
  • Ημερομηνία απόφασης Συνέλευσης Τμήματος ΟΔΕ για ορισμό γνωστικού αντικειμένου:     3η/2016-17/23-11-2016
  • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: Αριθμ. 5742/ΦΕΚ 212/02-03-2018 τ. Γ΄.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 9-05-2018
  • Κωδικός Ανάρτησης θέσης στο Απέλλα: ΑΡΡ5040
  • Ονοματεπώνυμο υποψηφίων:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ

1

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

9/5/2018

2

ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

8/5/2018

3

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

22/4/2018

4

ΖΑΜΑΝΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ

12/3/2018

5

ΚΑΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12/3/2018

6

ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

15/3/2018

7

ΜΑΜΑΚΟΥ ΞΕΝΗ

2/5/2018

8

ΜΠΕΚΙΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

9/5/2018

9

ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

19/4/2018

10

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

17/4/2018

11

ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

8/5/2018 ΑΠΕΣΥΡΕ 8/5/2018

12

ΛΑΠΠΑ ΠΑΝΤΕΛΗ

9/5/2018

 

  • Ημερομηνία συνεδρίασης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος:  5η /2018-19/3-10-2018

 

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

Τακτικά εσωτερικά μέλη Εκλεκτορικού Σώματος

1. Παπαδάκης Βασίλειος, Καθηγητής 1ης Βαθμίδας

2. Καρδαράς Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής με Μονιμότητα

3. Ιωαννίδης Αντώνιος, Επίκ. Καθηγητής με Μονιμότητα

4. Σαλαβού Σαλαβού Ελένη, Επίκ. Καθηγητής με Μονιμότητα

5. Πραματάρη Αικατερίνη, Αναπλ. Καθηγητής (κατόπιν κληρώσεως)

 

Τακτικά εξωτερικά μέλη Εκλεκτορικού Σώματος (κατόπιν κληρώσεως)

1. Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Καθηγητής 1ης Βαθμίδας

2. Θεμιστοκλέους Μαρίνος, Καθηγητής 1ης Βαθμίδας

3. Βαλίρης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής

4. Καρακαπιλίδης Νικόλαος, Καθηγητής 1ης Βαθμίδας

5. Χονδροκούκης Γρηγόριος, Καθηγητής 1ης Βαθμίδας

6. Βαζιργιάνης Μιχαήλ, Καθηγητής 1ης Βαθμίδας

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

Αναπληρωματικά εσωτερικών μελών Εκλεκτορικού Σώματος (κατόπιν κληρώσεως)

1. Τσαλγατίδου Αφροδίτη, Αναπλ. Καθηγητής

2. Μάνθου Βασιλική, Καθηγητής 1ης βαθμίδας

3. Αγγελής Ελευθέριος, Καθηγητής 1ης Βαθμίδας

4. Λουκής Ευριπίδης, Καθηγητής 1ης Βαθμίδας

5. Πουλούδη Αθανασία, Αναπλ. Καθηγητής

 

Αναπληρωματικά εξωτερικών μελών Εκλεκτορικού Σώματος (κατόπιν κληρώσεως)

1. Παπαθανασίου Ιάσων, Αναπλ. Καθηγητής

2. Ταραμπάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής 1ης Βαθμίδας

3. Βασιλακόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 1ης Βαθμίδας

4. Σταυρόπουλος Αντώνιος, Αναπλ. Καθηγητής

5. Ασκούνης Δημήτριος, Καθηγητής 1ης Βαθμίδας

6. Ματσατσίνης Νικόλαος, Καθηγητής 1ης Βαθμίδας

 

  • Ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τον ορισμό Προέδρου και Γραμματέα με τους αναπληρωτές τους: 8η /2017-18/13-6-2018

 

Πρόεδρος εκλεκτορικού σώματος:  ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Επίκ. Καθηγητής με Μονιμότητα

Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλεκτορικού σώματος: ΣΑΛΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ, Επίκ. Καθηγήτρια με Μονιμότητα

Γραμματέας εκλεκτορικού σώματος:  ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, Προϊσταμένη Γραμματείας

Αναπληρώτρια Γραμματέας εκλεκτορικού σώματος: ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, Αναπλ. Προϊσταμένη Γραμματείας.

 

 

 

ID: 
1322