Ανακοίνωση αποτελεσμάτων χορήγησης υποτροφιών ακαδ. έτους 2017-18 από το Κ.Α.Δ. "Κληροδότημα Φαίδων Γ. Χατζηγεωργίου"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΑΠΟ ΤΟΚ.Α.Δ.«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΑΙΔΩΝ Γ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ»

 

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 3ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 18/10/2018, αποφασίστηκε η μη απονομή βραβείων αποφοίτων ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 από το Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Φαίδων Γ. Χατζηγεωργίου» λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων.

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της επιλογής δύνανται να υποβληθούν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ.

 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2018

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

*

Καθ. Βλάσιος Σταθακόπουλος

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Εταιρίας.

ID: 
1307

Last updated: 31 October 2018