Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική" στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ημερομηνία υποβολής αίτησης εξέλιξης του Επίκουρου Καθηγητή κ. Στυλιανού Αρβανίτη: 1451/17-05-2017

Ημερομηνία εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης προς την Κοσμητεία της Σχολής για την προκήρυξη της θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγή: 9η/7-6-2017

Ημερομηνία απόφασης της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για την προκήρυξη της θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική»:  7η/8-6-2017.

ΦΕΚ Προκήρυξης: 1148/15-11-2017 τ. Γ’, αριθμ. Προκήρυξης: 7178/06-11-2017

ΚΩΔ. θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP3574

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 24-01-2018

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ:

1. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ     ημερομηνία υποβολής: 21/01/2018
2. ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ημερομηνία υποβολής: 19/01/2018, Αποσύρθηκε στις 19/01/2018

Συνεδρίαση Συνέλευσης για τη συγκρότηση του 11μελούς Εκλεκτορικού Σώματος:. 4η/14-02-2018

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ (Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη)

Α. 10 θέσεις (5 τακτικών και 5 αναπληρωματικών) Εκλεκτόρων που αντιστοιχούν στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΘΕΣΕΙΣ (5) ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΕΙ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

192/29-8-2002 τ.ΝΠΔΔ

2. ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

41/25-2-2005 τ.ΝΠΔΔ

3. ΤΣΙΩΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

1293/31-12-2010 τ.Γ'

4. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

84/17-4-2003 τ. ΝΠΔΔ

5. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

538/τ.Γ'/12-6-2015

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ (5)  ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΕΙ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1. ΣΙΜΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

317/14-3-2014 τ.Γ

2. ΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

 187/3-8-2005 ΝΠΔΔ

3. ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
(KARANASOS MENELAOS)

BRUNEL UNIVERSITY

SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

DEPARTMENT OF ECONOMICS AND FINANCE

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ECONOMICS AND FINANCE
(FINANCE ΕΟΔ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)

 

4. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

112/8-2-2017 Γ’

5. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (MICHAELIDES ALEXANDER)

IMPERIAL COLLEGE LONDON

FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND FINANCE

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

FINANCE

 

 

Β. 12 θέσεις (6 τακτικών και 6 αναπληρωματικών) Εκλεκτόρων από άλλα Τμήματα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΑΠΟ ΆΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΑΕΙ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ  ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΕΙ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1. ΝΤΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

185/22-11-1996 τ. ΝΠΔΔ

2. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  830/06.08.2013 τ. Γ'

3. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

 244/24-03-2015 Γ’

4. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (IOANNIDIS CHRISTOS)

ASTON UNIVERSITY

ASTON BUSINESS SCHOOL

ECONOMICS, FINANCE AND ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ECONOMICS AND FINANCE

 

5. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (MALLIARIS ANASTASIOS)
 

LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO

 QUINLAN SCHOOL OF BUSINESS

DEPARTMENT OF ECONOMICS

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

FINANCIAL ECONOMICS
(MONETARY ECONOMICS, CENTRAL BANKS, ASSET PRICING, BUBBLES, DOMESTIC AND GLOBAL INSTABILITIES)

 

6. ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

972/1-10-2015 Γ’

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΑΠΟ ΆΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΑΕΙ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ  ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΕΙ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
FILIS GEORGE                    

BOURNEMOUTH UNIVERSITY

 

DEPARTMENT OF ECONOMICS

AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

FINANCIAL ECONOMICS
(FINANCIAL ECONOMICS,ENERGY ECONOMICS,APPLIED ECONOMETRICS / MACRO-FINANCE MODELLING,TOURISM ECONOMICS)

 

2. ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

UNIVERSITY OF SURREY

FACULTY OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES

SURREY BUSINESS SCHOOL

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

FINANCE, CORPORATE FINANCE, MERGERS AND ACQUISITIONS

 

3. ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (PANTZALIS CHRISTOS) 

UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA

 COLLEGE OF BUSINESS

DEPARTMENT OF FINANCE,

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

FINANCE
(FINANCIAL ECONOMICS)

 

4. ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ (NOMIKOS NIKOS)

CITY UNIVERSITY OF LONDON

 CASS BUSINESS SCHOOL

FACULTY OF FINANCE

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

FINANCE, SHIPPING, COMMODITIES
(FINANCE ASSET PRICING, COMMODITY FINANCE, SHIPPING FINANCE, APPLIED ECONOMETRICS)

 

5. ΖΕΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ZENIOS STAVROS)

UNIVERSITY OF CYPRUS

FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENΤ

DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND FINANCE

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

FINANCE AND MANAGEMENT SCIENCE
(RISK MANAGEMENT, COMPUTATIONAL FINANCE, MANAGEMENT SCIENCE)

 

6. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

763/14-8-08 τ. Γ

 

Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό  Εισηγητικής Επιτροπής:  28-03-2018.

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΕΙ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1. ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

41/25-2-2005 τ.ΝΠΔΔ

2. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

84/17-4-2003 τ. ΝΠΔΔ

3. ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

972/1-10-2015 Γ’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης της Εισηγητικής Έκθεσης: 1271/07-05-2018

Ημερομηνία κοινής συνεδρίασης του 11μελούς Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης για την εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική» στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: 06-06-2018.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΔΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: 10 (ΔΕΚΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: 1 (ΕΝΑΣ)

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 10 (ΔΕΚΑ)

ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: 0 (ΜΗΔΕΝ)

ΛΕΥΚΑ: 0 (ΜΗΔΕΝ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: 
1127