Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για Έλληνες πολίτες

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για Έλληνες πολίτες

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, εκπαιδευτιοκύς και καλλιτέχνες και αφορούν σε σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του ιδρύματος www.fulbright.gr.  

 

Πλήρες κείμενο προκήρυξης υποτροφιών

ID: 
1122

Last updated: 25 July 2018