Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΉ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

 

 • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: 212/2-3-2018 τ. Γ’ αριθμός προκήρυξης: 5753
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 13-05-2018
 • Ονοματεπώνυμο υποψηφίων, για τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή, κατά αλφαβητική σειρά (κωδικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ APP5071):

 

 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΡΑΪΝΑ (απέσυρε την αίτηση υποψηφιότητάς της στις 3/7/2018)
 2. ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 3. ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 4. ΠΕΡΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 • Ονοματεπώνυμο υποψηφίων, για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή, κατά αλφαβητική σειρά (κωδικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ APP5072):

 

 1. ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 2. ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 3. ΠΕΡΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 4. ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (απέσυρε την αίτηση υποψηφιότητάς της στις 5/5/2018)
 5. ΧΑΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 • Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής: 6η (24-10-2018), 7η (1-11-2018) και 11η (18-1-2019) συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος (ακαδ. έτος 2018-2019)

 

ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΉ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Χέβας Δημοσθένης, Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική»,
 2. Μπάλλας Απόστολος, Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»,
 3. Παπαδάκη Αφροδίτη, Καθηγήτρια, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»,
 4. Σιουγλέ Γεωργία, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»,
 5. Καβουσανός Εμμανουήλ, Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση».

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

(Εμφανίζονται με σειρά κλήρωσης)

 1. Κραμβία–Καπαρδή Μαρία, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική Ανίχνευση Οικονομικών Εγκλημάτων, Διαφθορά»,
 2. Δημητράς Αυγουστίνος, Αν. Καθηγητής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική-Λογιστική»,
 3. Κοέν Σάνδρα, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»,
 4. Sougiannis Theodore, Καθηγητής, University of Illinois at Champaign – Urbana, γνωστικό αντικείμενο «Accounting»,
 5. Ηρειώτης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική»,
 6. Ταχυνάκης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική».

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

(Εμφανίζονται με σειρά κλήρωσης)

 1. Βαζακίδης Αθανάσιος, Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων Κοστολόγησης–Χρηματοοικονομικά»,
 2. Charitou Andreas, Καθηγητής, University Of Cyprus, γνωστικό αντικείμενο «Accounting & Finance»,
 3. Λιάπης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική & Διοίκηση Επιχειρήσεων»,
 4. Σταυρόπουλος Αντώνιος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική με Πληροφοριακά Συστήματα»,
 5. Γουνόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής, Newcastle University, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική και Χρηματοοικονομική».

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

(Εμφανίζονται με σειρά κλήρωσης)

 1. Μπεκιάρης Μιχαήλ, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»,
 2. Κουσενίδης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική»,
 3. Σπαθής Χαράλαμπος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»,
 4. Λεβέντης Στέργιος, Αν. Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, γνωστικό αντικείμενο «Accounting–Λογιστική»,
 5. Σώρρος Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική Κόστους»,
 6. Καραμάνου Ειρήνη, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου, γνωστικό αντικείμενο «Accounting».
 • Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 7/12/2018

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 1. Μπάλλας Απόστολος, Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
 2. Χέβας Δημοσθένης, Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
 3. Ηρειώτης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

 • Κοινή Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» και της Συνέλευσης του Τμήματος για τη διενέργεια εκλογής: 21/2/2019

 

Αποτέλεσμα εκλογής για την πλήρωση της θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»:

 

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος για τη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»: Δουκάκης Λεωνίδας

Παρόντα μέλη Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής: Δέκα (10)

Απόντα μέλη Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής: Ένα (1)

Ψήφοι υπέρ του υποψηφίου: Δέκα (10)

Ψήφοι κατά του υποψηφίου: Μηδέν (0)

Λευκά: Μηδέν (0)

 

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος για τη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»: -------

ID: 
1119

Last updated: 26 July 2019