Διαδικασία μονιμοποίησης Δημητρίου Μανωλόπουλου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Διοίκηση Επιχειρήσεων»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

 

 • Αίτηση Μονιμοποίησης στη Γραμματεία του Τμήματος: 1164/9-5-2018
 • Ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας στο ΑΠΕΛΛΑ: 4-6-2018
 • Κωδικός θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: (ΑΡΡ6469)
 • Ημερομηνία συνεδρίασης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος:  8η /2017-18/13-6-2018

 

ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

για τη Μονιμοποίηση του κ. Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ /ΣΧΟΛΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΔΕ/ΔΕ/ΟΠΑ

1.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1009/6-12-2007

τ. ΝΠΔΔ

2.

ΣΙΩΜΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΔΕ/ΔΕ/ΟΠΑ

1.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 

9/15-1-2002 TEYX. ΝΠΔΔ

3.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΟΔΕ/ΔΕ/ΟΠΑ

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

με ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

13/19-1-2004

τ. ΝΠΔΔ

ΜΟΝ.

685/24-7-2008

τ. Γ΄

 

4.

ΣΑΛΑΒΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΟΔΕ/ΔΕ/ΟΠΑ

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

με ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

464/7-6-2010

τ. Γ΄

ΜΟΝ.

347/21-4-2015

τ. Γ΄

5.

ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΟΔΕ/ΔΕ/ΟΠΑ

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

με ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

761/25-7-2012

τ. Γ΄

ΜΟΝ.

102116-10-2017

τ. Γ΄

6.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ/

ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1181/23-11-2017

τ. Γ΄

7.

ΔΗΝΗΤΡΙΑΔΗ

ΖΩΗ

ΠΑ.ΜΑΚ./ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

717/4-8-2008 τ.Γ΄

8.

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΠΑ/ΣΧΟΛΗ ΔΕ/ΔΕΤ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

207/9-12-1999

τ. ΝΠΔΔ

9.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ/ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΛ.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

1519/06-11-2014

τ.Γ΄

10.

ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑ.ΠΕΙ./ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ/ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΜΟΝΙΜΟΣ)

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

154/3-3-2009

ΦΕΚ ΜΟΝ. 572/5-6-2013 τ. Γ΄

11.

ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΑ.ΜΑΚ./ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ /ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ

1318/21-12-2016

τ.Γ΄

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΡΥΜΑ/

ΣΧΟΛΗ/

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

SOUITARIS

VANGELIS

CITY UNIVERSITY

LONDON ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ/ FACULTY OF MANAGEMENT, CASS BUSINESS SCHOOL

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΕΟΔ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ

https://www.cass.city.ac.uk/faculties-and-research/experts/nangelis-souitaris

2.

ΦΑΦΑΛΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑ.ΠΕΙ./ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΤΜΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1206/28-11-2017

τ. Γ΄

3.

DIMITRATOS

 PAVLOS

UNIVERSITY OF GLASGOW/ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ/ADAM SMITH BUSINESS SCHOOL

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΕΟΔ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ

https://www.gla.ac.uk/schools/business/staff/pavlosdimitratos/

4.

ΜΠΟΧΩΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑ.ΠΕΙ./ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/

ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

159/17-7-2001

τ. ΝΠΔΔ

5.

ΧΥΤΗΡΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΑ.ΠΕΙ./ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/

ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

178/9-8-2002

τ. ΝΠΔΔ

6.

 

ΠΟΛΛΑΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΠΑ.ΠΕΙ./ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

806/1-10-2009

τ. Γ΄

7.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑ.ΠΕΙ./ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

281/31-3-2008 τ. Γ΄.

8.

ΒΟΥΖΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΠΑ.ΜΑΚ./ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

112/30-1-2014 τ.Γ΄

9.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΠΑ/ΣΧΟΛΗ Δ.Ε./

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

80/20-02-2015 τ. Γ΄

10.

 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑ.ΜΑΚ./ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

627/7-8-2009 τ.Γ΄

 

11.

ΒΑΚΟΛΑ

ΜΑΡΙΑ

ΟΠΑ/ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

492/29-05-2015 τ.Γ'

 
 
 • Ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τον ορισμό Προέδρου και Γραμματέα με τους αναπληρωτές τους: 8η/2017-18/13-6-2018.
 • Πρόεδρος Συλλογικού Οργάνου: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ
 • Αναπλ. Πρόεδρος Συλλογικού Οργάνου: ΣΑΛΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
 • Γραμματέας Συλλογικού Οργάνου: ΧΡΥΣΗ ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ, Διοικητική Υπάλληλος
 • Αναπλ. Γραμματέας Συλλογικού Οργάνου: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Διοικητική Υπάλληλος
 • Ημερομηνία 1ης συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για τη συγκρότηση Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.
 • Η σύνθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής έχει ως εξής

1. Βασίλειος Παπαδάκης, Καθηγητής 1ης Βαθμίδας του Τμήματος ΟΔΕ, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του ΟΠΑ, γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΦΕΚ διορισμού 1009/6-12-2007 τ. Γ΄

2. Αριστείδης Μπιτζένης, Καθηγητής 1ης Βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Επιχειρηματικότητα Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές», ΦΕΚ διορισμού 1318/21-12-2016 τ. Γ΄

3. Ελένη Σαλαβού, Επίκ. Καθηγήτρια με Μονιμότητα, του Τμήματος ΟΔΕ, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του ΟΠΑ, γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων», ΦΕΚ διορισμού 464/7-6-2010 τ. Γ΄ και ΦΕΚ Μονιμοποίησης 347/21-4-2015 τ. Γ΄.

ID: 
1118