Διαδικασία μονιμοποίησης Αλέξανδρου Παπαλεξανδρή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Διοίκηση Επιχειρήσεων»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 

  • Αίτηση Μονιμοποίησης στη Γραμματεία του Τμήματος: 1151/7-5-2018
  • Ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας στο ΑΠΕΛΛΑ: 30-5-2018
  • Κωδικός θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: (ΑΡΡ6468)
  • Ημερομηνία συνεδρίασης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος:  8η /2017-18/13-6-2018

 

ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

για τη Μονιμοποίηση του κ. ΑΛ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ /ΣΧΟΛΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΔΕ/ΔΕ/ΟΠΑ

1.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1009/6-12-2007

τ. ΝΠΔΔ

2

ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΔΕ/ΔΕ/ΟΠΑ

1.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

9/15-1-2002 TEYX. ΝΠΔΔ

3.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΟΔΕ/ΔΕ/ΟΠΑ

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

13/19-1-2004 τ. ΝΠΔΔ

ΜΟΝ. 685/24-7-2008

τ. Γ΄

4.

ΣΑΛΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΟΔΕ/ΔΕ/ΟΠΑ

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

464/7-6-2010 τ. Γ΄ ΜΟΝ. 347/21-4-2015 τ. Γ΄

5

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΟΔΕ/ΔΕ/ΟΠΑ

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

761/25-7-2012 τ. Γ΄ ΜΟΝ. 102116-10-2017  τ. Γ΄

6

ΒΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΟΠΑ/ΣΧΟΛΗ Δ.Ε./ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

492/29-05-2015 τ.Γ'

7

ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑ.ΜΑΚ./ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1131/25.08.2014 τ. Γ’)

8

ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑ.ΜΑΚ./ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

787/25-8-2016 τ. Γ΄

9

ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑ.ΠΕΙ./ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1206/28-11-2017 τ. Γ΄

10

ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑ.ΠΕΙ./ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

159/17-7-2001 τ. ΝΠΔΔ

11

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΠΑ/ΣΧΟΛΗ ΔΕ/ΔΕΤ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

207/9-12-1999 τ. ΝΠΔΔ

 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΡΥΜΑ/ΣΧΟΛΗ/

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

DIMITRATOS PAVLOS

UNIVERSITY OF GLASGOW/ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ/ADAM SMITH BUSINESS SCHOOL

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΕΟΔ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ

https://www.gla.ac.uk/schools/business/staff/pavlosdimitratos/

2.

SOUITARIS VANGELIS

CITY UNIVERSITY LONDON ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ/ FACULTY OF MANAGEMENT, CASS BUSINESS SCHOOL

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΕΟΔ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ

https://www.cass.city.ac.uk/faculties-and-research/experts/nangelis-souitaris

3.

ΔΗΝΗΤΡΙΑΔΗ ΖΩΗ

ΠΑ.ΜΑΚ./ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

717/4-8-2008 τ.Γ΄

4.

ΒΟΥΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΠΑ.ΜΑΚ./ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

112/30-1-2014 τ. Γ΄

5.

ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΠΑ/ΣΧΟΛΗ Δ.Ε./ΤΜΗΜΑ ΔΕΤ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

752/1-8-2012 τ. Γ΄

6

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑ.ΜΑΚ./ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

627/7-8-2009 τ.Γ΄

7

ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΑ.ΜΑΚ./ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ /ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ

1318/21-12-2016 τ.Γ΄

8

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1181/23-11-2017 τ. Γ΄

9

ΠΕΚΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΠΑ.ΠΕΙ./ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

833/τ.Γ'/16-8-2012

10

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΠΑ/ΣΧΟΛΗ Δ.Ε./ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

80/20-02-2015 τ. Γ΄

11

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑ.ΠΕΙ./ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ/ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΜΟΝΙΜΟΣ)

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

154/3-3-2009 ΦΕΚ ΜΟΝ. 572/5-6-2013 τ. Γ΄

 
  • Ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τον ορισμό Προέδρου και Γραμματέα με τους αναπληρωτές τους: 8η/2017-18/13-6-2018.
  • Πρόεδρος Συλλογικού Οργάνου: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής 1ηςΒΑΘΜΙΔΑΣΑναπλ. Πρόεδρος Συλλογικού Οργάνου: ΣΑΛΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
  • Γραμματέας Συλλογικού Οργάνου:  ΧΡΥΣΗ ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ, Διοικητική Υπάλληλος

Αναπλ. Γραμματέας Συλλογικού Οργάνου: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Διοικητική Υπάλληλος

  • Ημερομηνία 1ης συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για τη συγκρότηση Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.
  • Η σύνθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής έχει ως εξής:

1. Δημήτριος Μπουραντάς, Καθηγητής 1ης βαθμίδας του Τμήματος ΔΕΤ, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του ΟΠΑ, γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στην Οργανωτική Συμπεριφορά», ΦΕΚ διορισμού 207/9-12-1999τ. Ν.Π.Δ.Δ.

2.Βασίλειος Παπαδάκης, Καθηγητής 1ης βαθμίδας του Τμήματος ΟΔΕ, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του ΟΠΑ, γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΦΕΚ διορισμού 1009/6-12-2007 τ. Γ΄

3.Ελένη Σαλαβού, Επίκ. Καθηγήτρια με Μονιμότητα, του Τμήματος ΟΔΕ, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του ΟΠΑ, γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων», ΦΕΚ διορισμού 464/7-6-2010 τ. Γ΄ και ΦΕΚ Μονιμοποίησης 347/21-4-2015 τ. Γ΄.

ID: 
1109