Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

 

 • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης : ΦΕΚ 212/02-03-2018 τ.Γ’ αριθμός 7177
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 13-05-2018
 • Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ, APP5072,
 • Ονοματεπώνυμο υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά :
 1. ΒΛΗΣΜΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
 2. ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 3. ΚΑΠΑΝΤΑΪΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 4. ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 5. ΠΕΡΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 • Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος, για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής: 18η Συνεδρίασή της (15-05-2018/Ακαδ. Έτος 2017-2018) 

 

ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

«ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Τακτικά μέλη (εμφανίζονται με τη σειρά που κληρώθηκαν)

 1. Μπάλλας Απόστολος, Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική», ΦΕΚ 846/20-08-2015 τ.Γ'
 2. Παπαδάκη Αφροδίτη, Καθηγήτρια ΟΠΑ, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική», ΦΕΚ 425/09.05.2017 τ. Γ'
 3. Τζόβας Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική», ΦΕΚ ΜΟΝ: 1318/14-11-2013 τ. Γ'
 4. Χέβας Δημοσθένης, Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική», ΦΕΚ 1376/31-12-2012 τ.Γ'
 5. Δεμοιράκος Ευθύμιος, Επίκουρος Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική», ΦΕΚ 437/11.05.2017 τ. Γ'
 6. Κοέν Σάνδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΟΠΑ, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκηση Επιχειρήσεων, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική», ΦΕΚ 80/20-02-2015 τ.Γ'
 7. Νεγκάκης Χρήστος, Καθηγητής Παν/μιο Μακεδονίας, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική», ΦΕΚ 775/13-10-2011 τ.Γ΄
 8. Ηρειώτης Νικόλαος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική», ΦΕΚ 316/6-4-2016, Τ.Γ'
 9. Φίλιος Βασίλειος, Καθηγητής Παν/μιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Λογιστική», ΦΕΚ 621/21-6-2012  τ. Γ΄
 10. Charitou Andreas, Καθηγητής, University of Cyprus, με γνωστικό αντικείμενο «Accounting and Finance”
 11. Κουσενίδης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική  - Λογιστική», ΦΕΚ 46/21-1-2013 Τγ, ΦΕΚ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 1521/30-5-2016 ΤΒ

 

Αναπληρωματικά Μέλη (εμφανίζονται με τη σειρά που κληρώθηκαν):

 1. Γκίκας Δημήτριος, Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική», ΦΕΚ 138/2-11-1993 τ.Ν.Π.Δ.Δ
 2. Σιουγλέ Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΟΠΑ, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική», ΦΕΚ 693/3-7-2013/ τ.Γ'
 3. Ιατρίδης Γεώργιος – Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/μιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική, ΦΕΚ 1545/31-12-2013/τ.Γ΄
 4. Sougiannis Theodore, Καθηγητής, University of Illinois at Champaign-Urbana, με γνωστικό αντικείμενο «Accounting».
 5. Σώρρος Ιωάννης, Καθηγητής, ΠΑ.ΠΕΙ, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική Κόστους», ΦΕΚ 770/τ.Γ'/4-8-2017
 6. Καραμάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης  Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκηση Επιχειρήσεων, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική», ΦΕΚ 352/13-04-2016 τευχ. Γ΄
 7. Κραμβία Καπαρδή Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τεχνολογικό Παν/μιο Κύπρου, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική, ανίχνευση οικονομικών εγκλημάτων, διαφθορά»
 8. Λεβέντης Στέργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διεθνές Παν/μιο της Ελλάδος, Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο «Accounting – Λογιστική», ΦΕΚ 402/04-5-2017/ τ.Γ'
 9. Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής, Παν/μιο Μακεδονίας, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων,  με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική», ΦΕΚ 578/19-8-2011 τ. Γ΄
 10. Λιάπης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική και Διοίκηση Επιχειρήσεων», ΦΕΚ 1265/τΓ/10-12-2015
 11. Μπεκιάρης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν/μιο Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών Διοίκησης, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική», ΦΕΚ 523/09.06.2016 τ. Γ'

 

 • Ημερομηνία Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής: 1η Συνεδρίαση στις 25-05-2018
 • Ημερομηνία Κοινής Συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος και Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» για τη διενέργεια εκλογής: 26-06-2018

 

 • Υποψήφιοι

Βλησμάς Ορέστης

Γκίνογλου Εμμανουήλ

Καπανταϊδάκης Γεώργιος

 

 • Το αποτέλεσμα της εκλογής για την πλήρωση της θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» είναι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:ΕΝΝΕΑ (9)

 • Βλησμάς Ορέστης, έλαβε εννέα (9) ψήφους ΥΠΕΡ αυτού,
 • Γκίνογλου Εμμανουήλ, έλαβε μηδέν (0) ψήφους ΥΠΕΡ αυτού,
 • Καπανταϊδάκης Γεώργιος, έλαβε μηδέν (0) ψήφους ΥΠΕΡ αυτού,

 

 • Ονοματεπώνυμο Εκλεγέντος: ΒΛΗΣΜΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

 

ID: 
1083