Αριστεία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2018 

Δελτίο Τύπου

 

Θέμα: Αριστεία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη
Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) καταλαμβάνουν για άλλη μία χρονιά κορυφαίες θέσεις σε διεθνές επίπεδο! Σύμφωνα με την έγκυρη διεθνή λίστα κατάταξης Eduniversal, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ καταλαμβάνουν και το 2018 κορυφαίες θέσεις. Συγκεκριμένα, κατατάχθηκαν ανά επιστημονικό πεδίο τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1.000ων Πανεπιστημίων από 154 χώρες, είτε σε μια ενιαία παγκόσμια κατάταξη είτε σε κατάταξη ανά γεωγραφική περιοχή.

Οι ακόλουθοι πίνακες απεικονίζουν τις σημαντικές διακρίσεις των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΟΠΑ για το 2018.

Κατάταξη ανά επιστημονικό πεδίο σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Ranking)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιστημονικό πεδίο

Θέση κατάταξης 2018

Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομίας

Cultural Management / Creative industries Management

Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής & Διοίκησης

Maritime Management

Επιχειρηματική Αναλυτική

Business Intelligence & Strategy

18η

Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Financial Markets

68η

Κατάταξη ανά επιστημονικό πεδίο στην Δυτική Ευρώπη (Ranking in Western Europe)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιστημονικό πεδίο

Θέση κατάταξης  2018

Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση

Public Administration / Management

10η

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Human Resources Management

11η

Επιστήμη των Υπολογιστών

Information Systems Management

13η

Διοίκηση Υπηρεσιών

General Management

14η

Διοικητική των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό

International Management

16η

Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA

ΜΒΑ full time

21η

Μάρκετινγκ & Επικοινωνία

Corporate Communication

23η

Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Αccounting

25η

Μάρκετινγκ & Επικοινωνία  με Διεθνή Προσανατολισμό

Marketing

26η

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Economics

29η

Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA)

Executive MBA

30η

 

 

Με αφορμή τις παραπάνω διακρίσεις, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης δήλωσε: “Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι υπερήφανο για τη διεθνή αναγνώριση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του. Με τα προγράμματα αυτά, το Ίδρυμά μας προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν υψηλής στάθμης και διεθνούς αναγνώρισης μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ελλάδα. Η διατήρηση και η συνεχής βελτίωση της θέσης των προγραμμάτων μας στις διεθνείς κατατάξεις αποτελεί στρατηγικό στόχο μας. Αισιοδοξούμε ότι σε αυτή την προσπάθεια θα έχουμε τη στήριξη της κοινωνίας και της πολιτείας.”

Περισσότερες πληροφορίες: Eduniversal Masters Ranking 2018 

 

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ

ID: 
1078

Last updated: 28 June 2018