Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση Πολιτικών Θεσμών»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ,με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση Πολιτικών Θεσμών»

 

ΦΕΚ προκήρυξης: 1148/15-11-2017 τ. Γ’

Κωδικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP3497

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 23 Ιανουαρίου 2018

 

Ονοματεπώνυμα υποψηφίων:

 1. Γρηγοριάδης Θεοχάρης (αριθ. Πρωτ. 32/9-1-2018 αίτηση)
 2. Κρομύδας Θεοχάρης (αριθ. Πρωτ. 97/17-01-2018 αίτηση)
 3. Κωστής Παντελής ( αριθμ. Πρωτ. 95/17-01-2018 αίτηση)
 4. Μπερδέκλη Χριστίνια (αριθμ. Πρωτ. 2072/24-11-2017 αίτηση)
 5. Ρουμανιάς Κώστας (αριθμ. Πρωτ. 2197/28-12-2017 αίτηση)
 6. Στυλιανού Τάσος (αριθμ. Πρωτ. 2073/24-11-2017 αίτηση)

Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης για συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος: 06.02.2018

 

Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή ενός (1) Επίκουρου Καθηγητή στο

Γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση Πολιτικών»

 

Α. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

Τακτικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)

 1. Χ. Μήλλιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 2. Γ. Οικονομίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 3. Λ. Πεχλιβάνος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
 4. Ε. Βασιλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 5. Δ. Χριστόπουλος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

 

Αναπληρωματικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)

 1. Ε. Αθανασίου, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ
 2. Μ. Βλάσσης, Καθηγητής. Πανεπιστημίου Κρήτης
 3. Π. Αρβανιτίδης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 4. Α. Γκότσιας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 5. Γ. Λιάγκουρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Β. Μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.ΕΙ

Τακτικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)

 1. Θ. Χλέτσος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 2. Π. Καλαϊτζιδάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
 3. Η. Κάτσικας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 4. Π. Παντελίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά
 5. Θ. Πελαγίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειριάς
 6. Δ. Γιαννέλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

 

Αναπληρωματικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)

 1. Α. Παναγόπουλος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
 2. Κ. Παπαδόπουλος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
 3. Γ. Σταματόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
 4. Χ. Στεφανάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά
 5. Π. Φουσέκης, Καθηγητής ΑΠΘ
 6. Ε. Τζουβελέκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Ημερομηνία Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 15.02.2018

 

Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

EΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ /ΣΧΟΛΗ/ ΙΔΡΥΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΛΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ-

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/

ΟΠΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1280/24-09-2014 τ. Γ’

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1207/21-10-2013 Τ’ Γ’

ΧΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

-ΜΙΧΑΗΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης

ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

559/30-04-2014 τ. Γ΄

 

Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης και Εκλεκτορικού για εκλογή υποψηφίου: 23.05.2018

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: K. Ρουμανιάς

Αριθμός παρόντων μελών εκλεκτορικού σώματος: Εννέα (9)

Αριθμός απόντων μελών εκλεκτορικού σώματος: Δύο (2)

Σύνολο θετικών ψήφων: Εννέα (9)

ID: 
994