Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP5073

                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.:1727
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 

Στο ΦΕΚ 212/02.03.2018 (Τεύχος Τρίτο), δημοσιεύτηκε η υπ΄ αρ. 5751 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική».
 
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 13 Μαΐου 2018.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210 8203 300, e-mail: accfin@aueb.gr.

 
 

    Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
  •  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  Α.  ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής
 

 

  • Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο και παραμένει στο αρχείο του φορέα

 
 
 
 
 
 

ID: 
798