Διακήρυξη Νο 173/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Εργασίες Συντήρησης Κεντρικών και Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων του ΟΠΑ για ένα (1) έτος»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 27/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 26/02/2018, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
ID: 
715

Last updated: 13 February 2018