Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Αστικό Δίκαιο"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»
  • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης : Αριθμ. 931/ ΦΕΚ 424/9-5-2017 τ. Γ΄
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 17-7-2017
  • Ονοματεπώνυμο υποψηφίων: 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΕΡΔΕΚΛΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ειδοποίηση από ΑΠΕΛΛΑ: 25/5/2017) ,
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΡΟΥΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ειδοποίηση από ΑΠΕΛΛΑ : 26/5/2017
  • Κωδικός θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: (ΑΡΡ1689)
  • Ημερομηνία συνεδρίασης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος:  1η /2017-18/27-9-2017
 
ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή, βαθμίδας Επίκ. Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»
 
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ/ email/ τηλέφωνα
1 ΛΙΑΠΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ -ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 557/30-04-2014
2 ΠΕΛΛΕΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ -ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΤΡΙΑ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1043/18-10-2016 τ. Γ’
3 ΚΟΝΔΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ -ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1156/15-11-2016 τ. Γ΄
4 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ -ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 896/13-9-2017 τ. Γ΄
5 ΒΑΛΤΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ -ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 532/29-7-2011 τ. Γ΄
6 ΚΛΑΒΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ-ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 170/4-3-2010 τ. Γ’
7 ΧΕΛΙΔΟΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ -ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 264/27-03-2015 τ. Γ΄
8 ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ -ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘ/ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 127/20-6-2001
9 ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ-ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 308/08-04-2015
10 ΒΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ- ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 532/29-7-2011 τ. Γ΄
11 ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ -ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 325/15-3-2013 τ. Γ΄
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ/ email/ τηλέφωνα
1 ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ-ΦΩΤΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ -ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 534/11-6-2015 τ. Γ΄
2 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ -ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 783/03-08-2012 τ. Γ΄
3 ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ -ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 67/31-01-2007 τ. Γ΄
4 ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ -ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3/11-01-2016 τ. Γ΄
5 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ- ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 307/10-4-2008 τ. Γ’
6 ΑΡΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ - ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 294/2-5-07 τ. Γ’
7 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ- ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 325/15-3-2013 τ. Γ’
8 ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ- ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 775/13-10-2011 τ. Γ’
9 ΔΕΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ- ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 181/15-2-2012 τ. Γ΄
10 ΚΑΡΥΜΠΑΛΗ-ΤΣΙΠΤΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ -ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 300/16-12-2014 τ. ΝΠΔΔ
11 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ -ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 206/27-8-2003 τ. ΝΠΔΔ
Ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τον ορισμό Προέδρου και Γραμματέα με τους αναπληρωτές τους:  1η/2017-18/27-9-2017.
Πρόεδρος Συλλογικού Οργάνου:  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΛΑΒΑΝΙΔΟΥ, Καθηγήτρια
Αναπλ. Πρόεδρος Συλλογικού Οργάνου:  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής
Γραμματέας Συλλογικού Οργάνου:  ΧΡΥΣΗ ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ, Διοικητική Υπάλληλος
Αναπλ. Γραμματέας Συλλογικού Οργάνου:  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Διοικητική Υπάλληλος
 
Ημερομηνία 1ης συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για τη συγκρότηση Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής : 14 Φεβρουαρίου 2018.
 
Η σύνθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής έχει ως εξής:
 
1. Κλαβανίδου Δέσποινα, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής, με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» (ΦΕΚ 170/4-3-2010 τ. Γ΄)
2. Παναγόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΔΠΘ, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής, με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» (ΦΕΚ 896/13-9-2017 τ. Γ΄).
3. Πελλένη-Παπαγεωργίου Ανθή, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής, με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» (ΦΕΚ 1043/18-10-2016 τ. Γ΄).
 
ID: 
655