Μητρώα Εξωτερικών Μελών

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα μητρώα εξωτερικών μελών των Σχολών του Πανεπιστημίου.

Τα μητρώα αυτά καταρτίστηκαν σε εφαρμογή της από 4-12-2014 απόφαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ (Αρ. ΦΕΚ 3359/15-12-2014), με την οποία τροποποιήθηκε η από 29-3-2012 απόφαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ (Αρ. ΦΕΚ 1172, 10-4-2012) σχετικά με τις "Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών".

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

(εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο, 4η συνεδρίαση 01-12-2016)

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

(εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο, 4η συνεδρίαση 01-12-2016)

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

(εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο, 4η συνεδρίαση 01-12-2016)

 

Last updated: 27 October 2017