Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ποσοτικό Μάρκετινγκ"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
με γνωστικό αντικείμενο «ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»
(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: APP5– παλιός κωδικός θέσης 00001561195)
 
-      ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 914/27-9-2016 τ. Τρίτο
-      Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 6-12-2016
-      Ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης  για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος: 3η/14-12-2016
 
ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
1 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1111/17-11-2010 τ.Γ
 
https://www.aueb.gr/sites/default/files/Mpaltas_CV.pdf
2 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1124/4-11-2016 τ. Γ’
 
https://www.aueb.gr/sites/default/files/Stathakopoulos_CV.pdf
3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 290/5-5-2011 τ. Γ'
 
https://www.aueb.gr/sites/default/files/Dimitriadis_CV_0.pdf
4 ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 602/12-5-2014
Τ. Τρίτο
 
https://www.aueb.gr/sites/default/files/Skarmeas_CV_Gr_0.pdf
5 ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 112/18-2-2010 τ.Γ'
ΜΟΝΙΜΟΠ.: 493/16-04-2014 τ. Γ'
 
https://www.aueb.gr/sites/default/files/Argouslidis_CV_0.pdf
 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
1 ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 140/27-6-2002 TEYX. ΝΠΔΔ
 
https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1195.pdf
2 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 458/τ.Γ΄/4-12-2006
 
http://www.unipi.gr/unipi/el/component/k2/item/2088.html.
 
3 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 452/4-12-2006 τ. Γ΄
 
http://emabo.gr/images/pdf/cv.pdf
4 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 734/15-7-2013 τ. Γ΄
 
http://www.uom.gr/media/docs/ode/cv/andronikidis-cv-gr.pdf
5 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 883/27-8-2012 τ. Γ΄
 
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Publications&file=index&id=40&tmima=2&categorymenu=2
6 TZOKAS NIKOLAOS University of Plymouth
Ηνωμένο Βασίλειο
Faculty of Business,
University of Plymouth
Καθηγητής, Faculty of Business, University of Plymouth #1 ΕΟΔ: Marketing
#2 ΕΟΔ: Διοίκηση
https://www.plymouth.ac.uk/staff/nikolaos-tzokas
land: +44 1752 585600
 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
1 ΗΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 112/18-2-2010 τ.Γ'
ΜΟΝΙΜΟΠ.: 493/16-04-2014 τ. Γ'
 
https://www.aueb.gr/sites/default/files/Indounas_CV_0.pdf
2 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΛΩΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1420/6-12-2013 τ.Γ’
 
http://www.mbc.aueb.gr/Documents/CV/Kokkinaki_CV.pdf
3 ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 9/15-1-2002
τ. Ν.Π.Δ.Δ.
 
https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1200.pdf
4 ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 602/12-5-2014 τ. Γ
 
https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1235.pdf
5 ΤΖΙΜΗΤΡΑ-ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 337/28-4-2010 τΓ
 
http://www.agro.auth.gr/members/cv/tzimitra_gr.pdf
 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
1 ΤΣΙΟΤΣΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 813/1-8-2013 τ.Γ΄ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Δ.88/2013
 
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=1373&tmima=2&categorymenu=2
2 ΔΟΥΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1047/6-8-2014 τ. Γ’
 
http://sparti.uop.gr/~toda/cvs/CV_DouvisI.pdf
3 GOUNARIS SPIROS  
University of Strathclyde
Glasgow, Ηνωμένο Βαίλειο
University of Strathclyde. Business, School.
Department of Marketing
Καθηγητής, Department of Marketing Business School.
University of Strathclyde.
Marketing http://www.strath.ac.uk/staff/gounarisspirosprof/ spiros.gounaris@strath.ac.uk
land: +44 (0)141 548 3233
4 LEONIDOU CONSTANTINTINOS University of Leeds
Ηνωμένο Βασίλειο
Leeds University Business School Καθηγητής, Director of Research for Marketing, Leeds University Business School, University of Leeds Academic, Marketing
 
http://business.leeds.ac.uk/about-us/our-people/staff-directory/profile/constantinos-leonidou/
land: +44 (0) 113 343 6855
5 CHRYSOCHOU POLYMEROS Aarhus University
Δανία
Department of Management, Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus University Αναπληρωτής Καθηγητής, Department of Management, Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus University #1 ΕΟΔ: Marketing http://pure.au.dk/portal/en/persons/id(b03f5f1a-2d01-4518-a05b-6c3737f3bd5e).html
polyc@asb.dk polymeros.chrysochou@unisa.edu.au
land: +45 8946 0200, +61883020714, +61401681735
6 BOURLAKIS MICHAEL University of Cranfield
Ηνωμένο Βασίλειο
Cranfiled Business School Καθηγητής, Cranfiled Business School, University of Kent #1 ΕΟΔ: Διοίκηση
#2 ΕΟΔ: Marketing
#3 ΕΟΔ: Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη
http://www.fontem.com/archivos/usuarios/cv_462.doc
&
http://www.som.cranfield.ac.uk/som/p20595/People/Faculty/Academic-Faculty-Listing-A-Z/Last-Name-B/Michael-Bourlakis
m.bourlakis@cranfield.ac.uk michael.bourlakis@brunel.ac.uk
land: +44 (0)1234 758561, +44 (0)1895 265427, +44 (0)1227 827726
 
 
 
-      Ημερομηνία συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 13-6-2017
-      Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή
 
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»
 
Α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
1 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1Ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1124/4-11-2016 τ. Γ’
 
https://www.aueb.gr/sites/default/files/Stathakopoulos_CV.pdf
2 ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 515/7-6-2017 τ. Γ’
 
https://www.aueb.gr/sites/default/files/Argouslidis_CV_0.pdf
3 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 458/τ.Γ΄/4-12-2006
 
http://www.unipi.gr/unipi/el/component/k2/item/2088.html.
 
 
 
 
ID: 
313