Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με Έμφαση στη Μακροοικονομική"

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 
Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ο.Π.Α. για την κατανομή νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού/Μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του Ο.Π.Α.: 3η/7-4-2016.
Ημερομηνία εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης προς την Κοσμητεία της Σχολής για την προκήρυξη της θέσης: 9η/6-5-2016.
Ημερομηνία απόφασης της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για την προκήρυξη της θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μακροοικονομιική»:  7η/9-5-2016.
ΦΕΚ Προκήρυξης: 922/28-09-2016 τ. Γ’, αριθμ. Προκήρυξης: 5252/26-07-2016.
ΚΩΔ. θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: APP9 (νέος), 00001570773 (παλαιός).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 10-12-2016.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ:
               

 1. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ αρ. πρωτ. 4214/6-12-2016
 2. ΔΙΟΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ αρ. πρωτ. 4233/8-12-2016
 3. ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ αρ. πρωτ. 3875/8-11-2016
 4. ΚΡΟΜΥΔΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ αρ. πρωτ. 4036/22-11-2016
 5. ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΣΗΦ αρ. πρωτ. 4157/1-12-2016
 6. ΜΙΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ αρ. πρωτ. 3774/3-11-2016
 7. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ αρ. πρωτ. 4109/25-11-2016
 8. ΜΠΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ αρ. πρωτ. 4226/7-12-2016
 9. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αρ. πρωτ. 4190/2-12-2016
 10. ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αρ. πρωτ. 4186/2-12-2016
 11. ΠΕΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ αρ. πρωτ. 4188/2-12-2016
 12. ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ αρ. πρωτ. 4252/9-12-2016
 13. ΣΩΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αρ. πρωτ. 4253/9-12-2016
 14. ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ αρ. πρωτ. 3930/11-11-2016
 15. ΤΣΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ αρ. πρωτ. 4255/9-12-2016

 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΥΠΕΒΑΛΕ ΓΡΑΠΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ:
 
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                   αρ. πρωτ. 4031/21-11-2016
 
 
 
ΑΠΟΣΥΡΘΕΙΣΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ:
της κας ΤΣΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑΣ με το υπ’αρ. πρωτ. Τμ. 499/16-02-2017 μήνυμα αυτόματης ειδοποίησης του ΑΠΕΛΛΑ.
 
Συνεδρίαση Γ.Σ.Ε.Σ. για τη συγκρότηση του 11μελούς Εκλεκτορικού Σώματος: 4η/21-12-2016.
ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ (Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη)
 
Α. 10 θέσεις (5 τακτικών και 5 αναπληρωματικών) Εκλεκτόρων από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Ο.Π.Α.
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. ΜΕ ΙΔΙΟ Ή ΣΥΝΑΦΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΦΕΚ
1 ΠΑΛΥΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1064/12-12-2011 τ.Γ'  
2 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 84/17-4-2003 τ. ΝΠΔΔ  
3 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 192/29-8-2002 τ.ΝΠΔΔ  
4 PAPPA EVI EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE   DEPARTMENT OF ECONOMICS ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ MACROECONOMICS-PUBLIC ECONOMICS    
5 ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ 917/11-11-2009 τ.Γ'  

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. ΜΕ ΙΔΙΟ Ή ΣΥΝΑΦΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΦΕΚ
1 ΛΩΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 851/τΓ/21-10-2009  
2 ARESTIS PHILIP UNIVERSITY OF CAMBRIDGE   DEPARTMENT OF LAND ECONOMY ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ MACROECONOMICS, ECONOMIC POLICIES AND MONETARY ECONOMICS    
3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 1512/τ.Γ'/5-11-2014  
4 ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 949/26.11.2009 τ. Γ΄  
5 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ    

 
Β. 12 θέσεις (6 τακτικών και 6 αναπληρωματικών) Εκλεκτόρων από άλλα Τμήματα του Ο.Π.Α. ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 6 ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΑ Ή ΑΛΛΑ ΑΕΙ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΜΕ ΙΔΙΟ Η ΣΥΝΑΦΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΦΕΚ
1 ΚΥΡΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 09.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 669/21-6-2013 τ.Γ΄  
2 ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ   112/4-2-2013, Τ.Γ'
3 ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ 10.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 267/1-11-2001 τ.Ν.Π.Δ.Δ.  
4 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 395/31-03-2014 τ Γ΄  
5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 262/21-4-2011 τ.Γ'  
6 MAKRIS MILTOS UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON   DEPARTMENT OF ECONOMICS ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ECONOMIC THEORY; PUBLIC ECONOMICS; POLITICAL ECONOMICS; GROWTH THEORY    

 
 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 6 ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΑ Ή ΑΛΛΑ ΑΕΙ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΜΕ ΙΔΙΟ Η ΣΥΝΑΦΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΦΕΚ
1 KARABARBOUNIS LOUKAS UNIVERSITY OF MINNESOTA
 
   DEPARTMENT OF ECONOMICS ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ MACROECONOMICS    
2 ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ   532/29-7-2011, Τ. Γ'
3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ    592/30-7-09 τΓ
4 ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ   962/28-8-2013, Τ.Γ'
5 ΚΑΤΣΙΜΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 716/25-7-2012 τ. Γ'  
6 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 219/3.04.2007, τ. Γ ΄  

 
 
Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό  Εισηγητικής Επιτροπής:  27-01-2017.

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική θεωρία με έμφαση στην Μακροοικονομική»
στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 192/29-8-2002 τ.ΝΠΔΔ  
ΠΑΛΥΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1064/12-12-2011 τ.Γ'  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 262/21-4-2011 τ.Γ'  

 
Ημερομηνία κατάθεσης της Εισηγητικής Έκθεσης: 1153/07-04-2017.
 
Ημερομηνία κατάθεσης υπομνήματος του υποψήφιου Γεωργίου Σώκλη: 1267/25-04-2017.
 

Ημερομηνία κοινής συνεδρίασης του 11μελούς Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης για την εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μακροοικονομική» στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: 03-05-2017.

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: 10 (ΔΕΚΑ)
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: 1 (ΕΝΑΣ)
 
ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 10 (ΔΕΚΑ)
 
ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: 0 (ΜΗΔΕΝ)
 
ΛΕΥΚΑ: 0 (ΜΗΔΕΝ)
 
 

ID: 
305