Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με Έμφαση στη Χρηματοοικονομική"

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 
Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ο.Π.Α. για την κατανομή νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού/Μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του Ο.Π.Α.: 3η/7-4-2016.

Ημερομηνία εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης προς την Κοσμητεία της Σχολής για την προκήρυξη της θέσης: 9η/6-5-2016.

Ημερομηνία απόφασης της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για την προκήρυξη της θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική»:  7η/9-5-2016.
ΦΕΚ Προκήρυξης: 914/27-09-2016 τ. Γ’, αριθμ. Προκήρυξης: 5250/26-07-2016.
ΚΩΔ. θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: APP858 (νέος), 00001570414 (παλαιός).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 10-12-2016.

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ:

 1. ΑΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ, αρ. πρωτ. 4221/7-12-2016
 2. ΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αρ. πρωτ. 4169/1-12-2016
 3. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αρ. πρωτ. 4238/8-12-2016
 4. ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αρ. πρωτ. 4256/9-12-2
 5. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, αρ. πρωτ.4257/9-12-2016
 6. ΔΟΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, αρ. πρωτ.4247/9-12-2016
 7. ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΜΑΡΙΑ, αρ. πρωτ.4107/25-11-2016
 8. ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ, αρ. πρωτ.4235/8-12-2016
 9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ, αρ. πρωτ. 4148/30-11-2016
 10. ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΣΗΦ, αρ. πρωτ. 4078/23-11-2016
 11. ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αρ. πρωτ. 3687/31-10-2016
 12. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ, αρ. πρωτ. 4108/25-11-2016
 13. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αρ. πρωτ.4127/28-11-2016
 14. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, αρ. πρωτ. 4210/6-12-2016
 15. ΞΥΔΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, αρ. πρωτ. 4199/2-12-2016
 16. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αρ. πρωτ. 4191/2-12-2016
 17. ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αρ. πρωτ. 41
 18. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αρ. πρωτ. 4265/9-12-2016
 19. ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, αρ. πρωτ. 3928/11-11-2016
 20. ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αρ. πρωτ. 4251/9-12-2016
 21. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αρ. πρωτ. 4215/6-12-2016

ΑΠΟΣΥΡΘΕΙΣΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ:
ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ ΑΓΟΡΑΚΗ (με το υπ’αρ. πρωτ. 1276/26-04-2017 έγγραφό της).
 
Συνεδρίαση Γ.Σ.Ε.Σ. για τη συγκρότηση του 11μελούς Εκλεκτορικού Σώματος: 4η/21-12-2016.

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ (Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη)
 
Α. 10 θέσεις (5 τακτικών και 5 αναπληρωματικών) Εκλεκτόρων από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Ο.Π.Α.
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. ΜΕ ΙΔΙΟ Η ΣΥΝΑΦΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΦΕΚ
1  ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 192/29-8-2002 τ.ΝΠΔΔ  
2 ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 41/25-2-2005 τ.ΝΠΔΔ  
3 ΤΣΙΩΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 1293/31-12-2010 τ.Γ'  
4 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 84/17-4-2003 τ. ΝΠΔΔ  
5 ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ OIKONOMIKH ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε.Ε., ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1081/23-10-2015 τ.Γ΄  

 
 
 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. ΜΕ ΙΔΙΟ Η ΣΥΝΑΦΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΦΕΚ
1 CONSTANTINIDES GEORGE UNIVERSITY OF CHICAGO BOOTH SCHOOL OF BUSINESS   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ  FINANCE (ASSET PRICING AND DERIVATIVES PRICING) AND THE INTERFACE OF FINANCE AND MACRO    
2 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   830/06.08.2013 τ. Γ'
3 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 45/τΝΠΔΔ/6-2-2004  
4 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 763/14-8-08 τ. Γ  
5 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1213/τ.Γ'/30-12-2011  

 
Β. 12 θέσεις (6 τακτικών και 6 αναπληρωματικών) Εκλεκτόρων από άλλα Τμήματα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΑ Ή ΑΛΛΑ ΑΕΙ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΜΕ ΙΔΙΟ Η ΣΥΝΑΦΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΦΕΚ
1 ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 972/1-10-2015 τ.Γ’  
2 PANTZALIS CHRISTOS UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA   DEPARTMENT OF FINANCE, COLLEGE OF BUSINESS ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ FINANCIAL ECONOMICS    
3 ΚΥΡΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 669/21-6-2013 τ.Γ΄  
4 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 744/28-07-2015 τ.Γ'  
5 PERRAKIS STYLIANOS CONCORDIA UNIVERSITY JOHN MOLSON SCOOL OF BUSINESS DEPARTMENT OF FINANCE ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ FINANCIAL ECONOMICS, INDUSTRIAL ORGANIZATION    
6 ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΑΚΡΟ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 504/τ.Γ/27-12-2006  

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΑ Ή ΑΛΛΑ ΑΕΙ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΜΕ ΙΔΙΟ Η ΣΥΝΑΦΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΦΕΚ
1 IOANNIDIS CHRISTOS UNIVERSITY OF BATH     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ECONOMICS AND FINANCE IOANNIDIS CHRISTOS  
2 ΖΑΠΡΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   66/23-1-2014 τ.Γ΄
3 ΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ   187/3-8-2005 τ. Ν.Π.Δ.Δ.
4 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 538/τ.Γ'/12-6-2015 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 HALIASSOS MICHAEL GOETHE UNIVERSITAT   DEPARTMENT OF MONEY AND MACROECONOMICS, SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ MACROECONOMICS, FINANCE THE INTERACTION OF MACROECONOMICS AND FINANCE, WITH EMPHASIS ON HOUSEHOLD FINANCE    
6 ΧΑΛΑΜΑΝΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ  ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1196/8-11-2012 Τ. Γ’ ΧΑΛΑΜΑΝΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 
Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό  Εισηγητικής Επιτροπής:  27-01-2017.

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
1. ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (Πρόεδρος Επιτροπής), Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Ο.Π.Α., με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στα Θέματα Ε.Ε., Νομισματική και Πιστωτική Πολιτική», ΦΕΚ Διορισμού: 1081/23-10-2015 τ.Γ’.
2. ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δ.Ε.Ο.Σ. του Ο.Π.Α., με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική», ΦΕΚ Διορισμού: 744/28-07-2015 τ.Γ’.
3. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Ο.Π.Α. με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Διεθνή Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική» ΦΕΚ Διορισμού:84/17-04-2003 τ.Γ’.
 
Ημερομηνία κατάθεσης της Εισηγητικής Έκθεσης: 1007/28-03-2017.
 
Ημερομηνία κατάθεσης υπομνήματος του υποψηφίου Γεωργίου Φίλη: 1223/20-04-2017.
 
Ημερομηνία κοινής συνεδρίασης του 11μελούς Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης για την εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική» στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: 28-04-2017.
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: 10 (ΔΕΚΑ)
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: 1 (ΕΝΑΣ)
 
ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 10 (ΔΕΚΑ)
 
ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: 0 (ΜΗΔΕΝ)
 
ΛΕΥΚΑ: 0 (ΜΗΔΕΝ)
 
 

ID: 
294