Διαδικασία πλήρωσης θέσης Πρώτης Βαθμίδας Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

 

 • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης : 935/ 30-09-2016., Τεύχος Γ’
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 5-12-2016
 • Ονοματεπώνυμο υποψηφίων:
  κ. Δράκος Κων/νος, Αν. Καθηγητής (αρ. πρωτ. Αίτησης: 3224/2-12-2016)
  κα. Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου
  Κωδικός ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»:
  Κ. Δράκος, Αν. Καθηγητής (00001560254)
  Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου (00001560254)
   
 • Απέσυρε την αίτηση υποψηφιότητάς της η κα. Δόμνα Μαρία – Μιχηλίδου, όπως εμφανίζεται στο ΑΠΕΛΛΑ (ημερομηνία απόσυρσης 26-04-2017)
   
 • Ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής:  3η Συνεδρίαση /2016-17/09-12-2016
   
 • Ημερομηνία συνεδρίασης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για τον ορισμό Προέδρου και Γραμματέα του Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής που ορίστηκε στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (3ηΣυνεδρίαση /2016-17/09-12-2016): 4η Συνεδρίαση/19-12-2016 

 
 

ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
για την πλήρωση μιας θέσης βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

 
 
Α. Τακτικά μέλη:
 

1. Καβουσανός Εμμανουήλ, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»-ΦΕΚ 70/3-4-2001 τ. ΝΠΔΔ
2. Σπύρου Σπυρίδων, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»- ΦΕΚ 972/1-10-2015 τ. Γ’
3. Μυλωνάς Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, ΕΚΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματαγορές & Κεφαλαιαγορές», ΦΕΚ 154/4-10-199, τ. ΝΠΠΔ
4. Μαλλιαρόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, ΠΑ.ΠΕΙ, Γνωστικό αντικείμενο «Μακρο-Χρηματοοικονομική», ΦΕΚ 504/τ.Γ'/27-12-2006
5. Delis Manthos, Καθηγητής Surrey Business School, University of Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο, Γνωστικό αντικείμενο «Financial Economics & Banking»
6. Halliasos Michael, Καθηγητής Goethe University Frankfurt, Γερμανία Γνωστικό αντικείμενο «Macroeconomics & Finance »
7. Constantinides George, Καθηγητής Booth School of Business University of Chicago, ΗΠΑ, Γνωστικό Αντικείμενο «Finance»
8. Ioannidis Christos, Καθηγητής University of Bath, Ηνωμένο Βασίλειο, Γνωστικό αντικείμενο «Economics and Finance”
9. Σακελλάρης Πλούταρχος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική & Διεθνή Χρηματοδότηση»
10. Pantos Themistoclis, Καθηγητής College of Business, Zayed University, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Γνωστικό αντικείμενο «Finance».
11. Koutmos Gregory, Kαθηγητής Fairfield Univesity, ΗΠΑ Γνωστικό αντικείμενο “Finance»

 
Β. Αναπληρωματικά μέλη

1.Νούλας Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Παν/μιο Μακεδονίας, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Τραπεζική»-ΦΕΚ 18/3-8-2005 τ. ΝΠΔΔ
2. Petmezas Dimitris, Καθηγητής Τμήματος Surrey Business School University of Surrey, Γνωστικό αντικείμενο «Finance, Corporate Finance, Mergers & Acquisitions»
3. Βαγιανός Δημήτριος, Καθηγητής London School of Economics, Ηνωμένο Βασίλειο, Γνωστικό αντικείμενο “Χρηματοοικονομικά (Finance) Μικροοικονομία (Microeconomics))
4. Koveos Peter, Καθηγητής Syracuse University ΗΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Finance»
5. Συριόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Παν/μιο Αιγαίου, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική», ΦΕΚ 830/06-08-2013 τ.Γ’
6. Πάντζαλης Χρήστος, Καθηγητής Muma College of Business, University of South Florida,  ΗΠΑ Γνωστικό αντικείμενο «Finance»
7. Margaritis Dimitrios, Καθηγητής University of Auckland, Νέα Ζηλανδία, Γνωστικό αντικείμενο «Corporate Finance, Financial Econometrics, Money & Banking»
8. Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση», ΦΕΚ 7/20-1-99/ τ.ΝΠΔΔ
9. Tessaromatis Nikolaos, Καθηγητής Business School, EDHEC Γαλλία, Γνωστικό αντικείμενο «Finance»
10. Πιττής Νικήτας, Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής, ΠΑ.ΠΕΙ, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Οικονομετρία», ΦΕΚ 241/τ.ΝΠΔΔ/8-10-2004
11. Αλεξάκης Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική των Επιχειρήσεων και Αγορών», ΦΕΚ 740/17-8/2010, τ.Γ’ 
 
 • Ημερομηνία Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής: 1η Συνεδρίασή στις 23-03-2017
   
 • Ημερομηνία Κοινής Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης και Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής για τη διενέργεια εκλογής: 18-05-2017

  Υποψήφιοι: κ. Δράκος Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής
   

 • Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την πλήρωση της θέσης Καθηγητή στην πρώτη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική» είναι:

  ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΕΞΙ (6)
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ κ. ΔΡΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: ΕΞΙ (6)

  Ονοματεπώνυμο Εκλεγέντος: ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 
 
 

ID: 
255