Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α' βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική"

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ1721
Αριθμ.Πρωτ.ΟΠΑ: 3215
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 
Στο ΦΕΚ 425/09.05.2017 (Τεύχος Τρίτο) δημοσιεύτηκε η υπ’ αρ. 929 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
  • Μία (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική».
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 19 Ιουλίου 2017.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210 8203 300, e-mail: accfin@aueb.gr.
 
Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
*
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής
 
*Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο αρχείο της γραμματείας
 
ID: 
240
Attached files::