Εθελοντική Αιμοδοσία σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαϊα Κυριακού

Εθελοντική Αιμοδοσία σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαϊα Κυριακού
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ και Ομάδα Δημιουργίας Κοινότητας στο ΟΠΑ
Αιθ. Πολλαπλών Χρήσεων Αμφ. Αντωνιάδου

ID: 
195