Ορκωμοσία Πτυχιούχων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2017

Ορκωμοσία Πτυχιούχων Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2017
Η Ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2017, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την 28η Απριλίου, θα γίνει στις  14 Ιουνίου 2017 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Πριν την Ορκωμοσία όσοι πρόκειται να συμμετάσχουν στην τελετή υποχρεούνται  να δηλώσουν τη συμμετοχή τους είτε τηλεφωνικώς (τηλ.: 210-8203 194/300/302) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (vivian@aueb.gr ή accfin@aueb.gr) το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 22 Μαΐου 2017, καθώς και να προσέλθουν στη Γραμματεία  αυτοπροσώπως προκειμένου να υπογράψουν την καθομολόγησή τους τις ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού (δηλ. Δευτέρα & Τετάρτη 12-2/ Παρασκευή 11-1).

Επισημαίνεται  ότι  την  ημέρα της  ορκωμοσίας όλοι οι συμμετέχοντες πτυχιούχοι θα πρέπει  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ  να έχουν μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής/Στρατιωτικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο, προκειμένου να μπορέσουν να παραλάβουν την τήβεννο.

Από τη Γραμματεία Τμήματος ΛΟΧΡΗ
Αθήνα, 28 Απριλίου 2017
ID: 
182

Last updated: 28 April 2017