Διαδικασία μονιμοποίησης κ. Ευθυμίου Δεμοιράκου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

 • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: .............................
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: ...........................................
 • Ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για τη συγκρότηση Ειδικής Ενδεκαμελούς Επιτροπής Επιλογής: 3η Συνεδρίαση 9-12-2016

ΜΕΛΗ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
για τη Μονιμοποίηση του κ. Ευθύμιου Δεμοιράκου στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Α. Τακτικά μέλη:

 

 1. Γκίκας Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική»- (ΦΕΚ 138/2-11-1993 τ. ΝΠΔΔ (ΦΕΚ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 161/28-6-2000 τ. ΝΠΔΔ)
 2. Μπάλλας Απόστολος, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» - (ΦΕΚ 846/20-8-2015 τ. Γ')
 3. Χέβας Δημοσθένης, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική» - (ΦΕΚ 1376/31-12-2012 τ. Γ' )
 4. Παπαδάκη Αφροδίτη, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» - (ΦΕΚ 1071/5-11-2010 τ. Γ')
 5. Σιουγλέ Γεωργία, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» - (ΦΕΚ 693/3-7-2013 τ. Γ')
 6. Νεγκάκης Χρήστος, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Παν/μιο Μακεδονίας, Γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» - (ΦΕΚ 775/13-10-2011 τ.Γ΄)
 7. Φίλιος Βασίλειος, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, Παν/μιο Πατρών, Γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Λογιστική» - (ΦΕΚ 621/21-6-2012 τ. Γ΄)
 8. Sougiannis Theodore, Καθηγητής University of Illinois at Champaign-Urbana, Ηνωμένες Πολιτείες, Γνωστικό αντικείμενο "Accounting" 
  (http://www.business.illinois.edu/FacultyProfile/faculty_profile.aspx?id=61 
  sougiani@illinois.edu sougiani@uiuc.edu)
 9. Ηρειώτης Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική»-( ΦΕΚ 138/2-11-1993 τ. ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 316/6-4-2016, Τ.Γ')
 10. Καραμάνης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» - (ΦΕΚ 260/14-9-2006 τ. Γ')
 11. Σταυρόπουλος Αντώνιος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν/μιο Μακεδονίας, Γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική με Πληροφοριακά Συστήματα» - (ΦΕΚ 586/8-05-2014 τ.Γ΄)

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη:

 

 1. Τζόβας Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» - (ΦΕΚ 303/16-4-2010, τ. Γ' ΜΟΝ: 1318/14-11-2013 τ. Γ')
 2. Plastiras Athanasios Καθηγητής France Business School (ESCEM) Γαλλία, Γνωστικό αντικείμενο «Finance & Management Accounting and Control & Accounting» - (http://www.france-bs.com/fr/corps-professoral/plastiras, athanase.plastiras@france-bs.com aplastiras@escem.fr)
 3. Βαζακίδης Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν/μιο Μακεδονίας Γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων Κοστολόγησης-Χρηματοοικονομικά»-( ΦΕΚ 484/21-7-2011 τ. Γ)
 4. Κοέν Σάνδρα, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική», - (ΦΕΚ 80/20-2-2015 τ. Γ')
 5. Charitou Andreas, Καθηγητής University of Cyprus, Κύπρος, γνωστικό αντικείμενο "Accounting and Finance" 
  http://ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/charitou
  charitou@ucy.ac.cy +357 2289-3624, +357 2289-2469)
 6. Σπαθής Χαράλαμπος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ, Γνωστικό Αντικείμενο «Λογιστική» (ΦΕΚ 846/23-8-2012 τ.Γ')
 7. Γουνόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Newcastle University, Γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική & Χρηματοοικονομική»
 8. Ταχυνάκης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Παν/μιο Μακεδονίας, Γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική», (ΦΕΚ 107/24-2-2015)
 9. Σώρρος Ιωάννης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΑ.ΠΕΙ, Γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική Κόστους», (ΦΕΚ 575/τ.Γ΄/6-6-2013)
 10. Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Παν/μιο Μακεδονίας, Γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» (ΦΕΚ 578/19-8-2011 τ.Γ')
 11. Ιατρίδης Γεώργιος - Εμμανουήλ, Αν. Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Θεσσαλίας, Γνωστικό Αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική» (ΦΕΚ 1545/31-12-2013 τ.Γ')

 

 

 • Ημερομηνία Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, για την εκλογή του Προέδρου της Ενδεκαμελούς Επιτροπής : 19 Δεκεμβρίου 2017
 • Ημερομηνία Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για το ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής: 19 Δεκεμβρίου 2017
 • Ημερομηνία Κοινής Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης και Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση του κ. Ευθ. Δεμοιράκου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»: 2 Φεβρουαρίου 2017

 

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΑ (10)

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»: ΔΕΚΑ (10)

Ονοματεπώνυμο Εκλεγέντος: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ

ID: 
83