Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στην Πολιτική Προϊόντος»

id: 
2885

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00000919180

 • ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 1169/17-11-2015 (τεύχος Γ')
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 10-02-2016
 • Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής/εξέλιξης: 9η/29-06-2016
 • Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης για τη συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής/εξέλιξης: 1η/12-10-2016

Επταμελής Επιτροπή Επιλογής

για την πλήρωση μια θέσης Καθηγητή

στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στην Πολιτική Προϊόντος»

Α. Τακτικά Μέλη:

Α1. Εσωτερικά μέλη προερχόμενα από το μητρώο εσωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
 2. Καθηγητής
  Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 1111/17-11-2010 τ.Τρίτο

  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.mbc.aueb.gr/Documents/CV/Mpaltas_CV.pdf

 3. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ,
 4. Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 148/27-6-2003 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.mbc.aueb.gr/Documents/CV/Stathakopoulos_CV.pdf

 5. ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 6. , Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Γνωστικό αντικείμενο: Διοικητική των Επιχειρήσεων με έμφαση στο Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 140/27-6-2002 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

  Βιογραφικό σημείωμα: http:///pages/cv/gr/1195.pdf

 7. ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
 8. Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ με έμφαση στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτή, ΦΕΚ διορισμού: 9/15-1-2002 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

  Βιογραφικό σημείωμα: http:///pages/cv/gr/1200.pdf

Α2. Εξωτερικά μέλη προερχόμενα από άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
 2. Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά

  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 458/τ.Γ’/4-12-2006

  Βιογραφικό σημείωμα: http://www.unipi.gr/unipi/el/component/k2/item/2088.html.

 3. ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 4. , Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 734/15-7-2014 τ. Γ'

  Βιογραφικό σημείωμα: http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=1034&tmima=2&categorymenu=2

Α3. Εξωτερικό μέλος προερχόμενο από ομοταγές πανεπιστήμιο της αλλοδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. ΤΖΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (TZOKAS NIKOLAOS)
 2. , Καθηγητής
  Faculty of Business, University of Plymouth

  Ειδικό Πεδίο Αξιολόγησης: #1 ΕΟΔ: Marketing, #2 ΕΟΔ: Διοίκηση

  Βιογραφικό σημείωμα: https://www.plymouth.ac.uk/staff/nikolaos-tzokas

Β. Αναπληρωματικά Μέλη:

Β1. Εσωτερικών μελών (προερχόμενα από το μητρώο εσωτερικών μελών του Πανεπιστημίου και από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου ελλείψει τέταρτου εσωτερικού μέλους)

 1. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΛΩΡΑ,
 2. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχολογία του Καταναλωτή, ΦΕΚ διορισμού: 1420/6-12-2013 τ.Γ'

  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.mbc.aueb.gr/Documents/CV/Kokkinaki_CV.pdf

 3. ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 4. , Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ με έμφαση στα Δίκτυα Διάθεσης, ΦΕΚ διορισμού: 602/12-5-2014 Τ. Τρίτο

  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.mbc.aueb.gr/index.php/el/mdep/174-Skarmeas

 5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ,
 6. Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, ΦΕΚ διορισμού: 290/5-5-2011 τ. Γ'

  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.mbc.aueb.gr/Documents/CV/Dimitriadis_CV.pdf

 7. ΤΖΙΜHΤΡΑ-ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ,
 8. Καθηγήτρια
  Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Γνωστικό αντικείμενο: Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων-Συμπεριφορά Καταναλωτή, ΦΕΚ διορισμού: 337/28-4-2010 τ. Γ'

  Βιογραφικό σημείωμα: http://www.agro.auth.gr/members/cv/tzimitra_gr.pdf

Β2. Εξωτερικών μελών προερχόμενα από άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ,
 2. Καθηγήτρια
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 452/4-12-2006 τ. Γ'

  Βιογραφικό σημείωμα: http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=106&tmima=6&categorymenu=2

 3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
 4. Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 883/27-8-2012 τ. Γ΄

  Βιογραφικό σημείωμα: http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Publications&file=index&id=40&tmima=2&categorymenu=2

Β3. Εξωτερικών μελών προερχόμενα από ομοταγή πανεπιστήμια της αλλοδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (CHRISTODOULIDES GEORGE),
 2. Καθηγητής
  Marketing Group, Department of Management, Birkbeck University of London, Ηνωμένο Βασίλειο

  Γνωστικό αντικείμενο: #1 ΕΟΔ: Marketing

  Βιογραφικό σημείωμα: http://www.bbk.ac.uk/management/our-staff/academics/christodoulides-george