Συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΟΠΑ στο Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα ακαδ. ετών 2015-2016 και 2016-2017

id: 
2851

Συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΟΠΑ στο Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility Programme)

ακαδ. έτους 2015-2016 (με παράταση έως και την 31/7/2017) και ακαδ. έτους 2016-2017

Ανακοινώνεται ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ενέκρινε για το ΟΠΑ την παράταση του Προγράμματος Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα/ Εrasmus+ International Credit Mobility Programme ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 έως και την 31/07/2017. Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος, προσφέρονται οι υποτροφίες κινητικότητας για σπουδές στους φοιτητές του ΟΠΑ που παρουσιάζονται στον πρώτο πίνακα.

Επίσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εrasmus+ International Credit Mobility ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, το ΙΚΥ χορήγησε στο ΟΠΑ τις Erasmus+ υποτροφίες κινητικότητας φοιτητών για σπουδές που παρουσιάζονται στον δεύτερο πίνακα.

Εκτός από τα ποσά των υποτροφιών, παρατίθενται και πληροφορίες για τη χρονική περίοδο που αφορούν στο εαρινό εξάμηνο σπουδών των ιδρυμάτων-εταίρων του ΟΠΑ.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα είτε του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 είτε του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Programme Erasmus+ ICM Student Application Form, στην κυρία Έλενα Κανδεράκη (Γραφείο Erasmus+ ΟΠΑ, τηλ. 210-8203270, e-mail: elka@aueb.gr) μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2016.

Επίσης, είναι σκόπιμο να κάνουν μια προεργασία, όσον αφορά στα μαθήματα που προσφέρουν οι εταίροι μας, με στόχο τη συγκέντρωση 30 πιστωτικών μονάδων ECTS.

Οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus + του Τμήματός τους για έγκριση τη λίστα των μαθημάτων που έχουν επιλέξει από το Ίδρυμα Υποδοχής.

Μετά την παραπάνω έγκριση, είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την Τελική Συμφωνία Μάθησης (Erasmus+ ICM Learning Agreement), την οποία θα πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Erasmus+ του ΟΠΑ.

Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 με παράταση έως και την 31/7/2017

Χώρα

Είδος Κινητικότητας

Αριθμός Συμμετεχόντων

Διάρκεια (μήνες)

Δαπάνες ταξιδίου

Μηνιαία αποζημίωση

Σύνολο

ΑΡΜΕΝΙΑ
Armenian State University of Economics, Yerevan
Εξερχόμενος προπτυχιακός φοιτητής 1 6 275 € 650 € 4.175 €
ΡΩΣΙΑ
People's Friendship University of Russia, Moscow
Εξερχόμενος μεταπτυχιακός φοιτητής 1 5 360 € 650 € 3.610 €

Χρονική περίοδος μαθημάτων και εξετάσεων Εαρινού εξαμήνου

 • Αρμενία - Armenian State University of Economics, Yerevan

  Διάρκεια εαρινού εξαμήνου: 06/02/2017 - 26/05/2017

 • Ρωσία - People's Friendship University of Russia, Moscow

  Διάρκεια εαρινού εξαμήνου: 01/02/2017 - 30/06/2017

Ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Χώρα

Είδος
Κινητικότητας

Αριθμός Συμμετεχόντων

Διάρκεια (μήνες)

Δαπάνες ταξιδίου

Μηνιαία αποζημίωση

Σύνολο

ΑΡΜΕΝΙΑ

Armenian State University of Economics, Yerevan

Εξερχόμενοι προπτυχιακοί

3 5 μήνες / φοιτητή 275€ / φοιτητή 650 € / φοιτητή 3.525 € / φοιτητή
ΚΟΡΕΑ

Soongsil University, Seoul

Εξερχόμενος μεταπτυχιακός

1 3 μήνες 1.100 € 650 € 3.050 €
ΡΩΣΙΑ

People's Friendship University of Russia, Moscow

Εξερχόμενοι μεταπτυχιακοί

4 3 μήνες /φοιτητή 360 € / φοιτητή 650 € / φοιτητή 2.310 € /φοιτητή
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Nanyang Business School, NTU, Sinagapore

Εξερχόμενος μεταπτυχιακός

1 3 μήνες 1.100 € 650 € 3.050 €
ΗΠΑ

Stetson University,

Deland, Florida

Εξερχόμενος μεταπτυχιακός

1 3 μήνες 1.100 € 650 € 3.050 €

Χρονική περίοδος μαθημάτων και εξετάσεων Εαρινού εξαμήνου

 • Αρμενία - Armenian State University of Economics, Yerevan

  Διάρκεια εαρινού εξαμήνου: 06/02/2017 - 26/05/2017

 • Κορέα - SoongsilUniversity, Seoul

  Διάρκεια εαρινού εξαμήνου: 02/03/2017 - 17/06/2017

 • Ρωσία - People's Friendship University of Russia, Moscow

  Διάρκεια εαρινού εξαμήνου: 01/02/2017-30/06/2017

 • Σιγκαπούρη - Nanyang Business School, NTU, Singapore

  Διάρκεια εαρινού εξαμήνου: 11/01/2017 - 09/05/2017

 • ΗΠΑ - Stetson University, Deland, Florida

  Διάρκεια εαρινού εξαμήνου: 07/01/2017 - 09/05/2017


Erasmus+ Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Τμημάτων

1.Οικονομικής Επιστήμης

Αναπλ. Καθηγήτρια Ιωάννα - Σαπφώ Πεπελάση

τηλ. 210-8203 336, e-mail: ipepelasis@aueb.gr

2.Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Καθηγητής Παναγιώτης Τσακλόγλου

τηλ. 210-8203 195, e-mail: tsaklog@aueb.gr

3.Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης

τηλ. 210-8203 923, e-mail: kkassima@aueb.gr

Επίκ. Καθηγήτρια Άννα Ζαρκάδα

τηλ. 210 8203 981, e-mail: azarkada@aueb.gr

4.Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Λέκτορας Καλυψώ Καραντινού

τηλ. 210-8203 471, e-mail: kkarantinou@aueb.gr

Επίκ. Καθηγήτρια Λήδα Παναγιωτοπούλου

τηλ. 210-8203 444, e-mail: ledapan@aueb.gr

5.Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Καθηγητής Σπύρος Σπύρου

τηλ. 210-8203 169, e-mail: sspyrou@aueb.gr

Επίκ. Καθηγήτης Ευθύμιος Δεμοιράκος

τηλ. 210-8203 442, e-mail: demirakos@aueb.gr

6.Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Aναπλ. Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη

τηλ. 210-8203 559, e-mail: voudouri@aueb.gr

Αναπλ. Καθηγητής Αδάμ Βρεχόπουλος

τηλ. 210 8203 804, e-mail: avrehop@aueb.gr

Αναπλ. Καθηγητής Κλας Έρικ Σόντερκβιστ

τηλ. 210 8203 679, e-mail: soderq@aueb.gr

7.Πληροφορικής

Eπίκ. Καθηγήτρια Ευγενία Φουστούκου

τηλ. 210-8203 577, e-mail: eugenie@aueb.gr

8.Στατιστικής

Καθηγητής Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

τηλ. 210-8203 543, e-mail: ayannaco@aueb.gr