Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα από 01.09.2016 έως 31.08.2018