Προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ) για το 2017

id: 
2715

Προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ) για το 2017

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα ανακοινώνει ότι η Ιαπωνική Κυβέρνηση (ΜΕΧΤ) πρόκειται να χορηγήσει υποτροφίες για το 2017 σε Έλληνες υπήκοους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιαπωνικά πανεπιστήμια ως προπτυχιακοί φοιτητές (undergraduate students), ηλικίας 17-22 ετών, ή ως ερευνητές (research students) ηλικίας έως 35 ετών.

Χρόνος διάρκειας υποτροφιών και κάλυψη
Η περίοδος φοίτησης για τους προπτυχιακούς σπουδαστές είναι πέντε χρόνια (περιλαμβάνει και έναν χρόνο προετοιμασίας), ενώ για τους ερευνητές είναι ένας ή ενάμιση χρόνος (περιλαμβάνει και έξι μήνες εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας).

Η υποτροφία περιλαμβάνει τη μεταφορά προς/από την Ιαπωνία, τα δίδακτρα, τη βίζα σπουδών και ένα μηνιαίο ποσό από το οποίο καλύπτεται και η διαμονή. Το ποσό αυτό προσδιορίζεται στα 117.000 ΓΕΝ (942 ΕΥΡΩ) για τους προπτυχιακούς φοιτητές και στα 143.000 ΓΕΝ (1.151 ΕΥΡΩ) για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει τον Ιούνιο, αρχικά με βάση την αξιολόγηση των δικαιολογητικών που θα καταθέσουν και, στη συνέχεια, τη γραπτή επίδοσή τους σε εξετάσεις στην αγγλική και ιαπωνική γλώσσα, καθώς και την προσωπική συνέντευξη.

*Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαΐου 2016
*Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την καταληκτική ημερομηνία.

Πληροφορίες-Aιτήσεις

Μορφωτικό Τμήμα - Πρεσβεία της Ιαπωνίας
Εθνικής Αντιστάσεως 46, Χαλάνδρι 152 31 Αθήνα
Τηλ: 210-670 9902 / Ε-mail: cultural@at.mofa.go.jp
http://www.gr.emb-japan.go.jp/portal/gr/culture/scolership.htm