Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Alpha Bank

id: 
2664

Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ ανακοινώνει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των φοιτητών του ΟΠΑ στην Alpha Bank. Το πρόγραμμα αποτελεί αποκλειστική συνεργασία ανάμεσα στο Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και την Alpha Bank.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους πτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης του ΟΠΑ, στους οποίους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία έξι μηνών, στον Νομό Αττικής.

Τομείς εξειδίκευσης - βιογραφικό σημείωμα - υποβολή αίτησης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 10/4/16.

Last updated: 11 April 2018