Σεμινάριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (4/3/16)

id: 
2623

Σεμινάριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

4 Μαρτίου 2016, 10.00 - 17.00, Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

Στο πλαίσιο του Δικτύου Κοινωνικής Προσφοράς του ΟΠΑ πραγματοποιείται το σεμινάριο κοινωνικής επιχειρηματικότητας την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016.

Στόχοι

 • Να γίνουν κατανοητές βασικές έννοιες, αρχές και αξίες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας,

 • να συζητηθούν καλές πρακτικές κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής καινοτομίας στην Ελλάδα και διεθνώς,
 • να παρουσιαστούν μορφές και δίκτυα υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα,
 • να αναπτυχθούν δίκτυα συνεργασιών και υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Πρόγραμμα

Θεματική Ενότητα 1ου Μέρους

Κοινωνικός Αντίκτυπος Κοινωνικών Επιχειρήσεων: Ιστορίες Κοινωνικής Καινοτομίας και Ανάπτυξης από την Ελλάδα

 • Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων

 • Παρουσίαση Βέλτιστων Πρακτικών με Κοινωνικό Αντίκτυπο

Θεματική Ενότητα 2ου Μέρους

Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας

 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020

 • Χρηματοοικονομικά Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 • Δίκτυα Κοινωνικών Επιχειρηματιών για Κοινωνική Καινοτομία και Ανάπτυξη

Θεματική Ενότητα 3ου Μέρους

(Ο. Κυριακίδου)

 • Πρωτοβουλίες με Ισχυρό Κοινωνικό Αντίκτυπο: Καινοτομία, Δημιουργία Αξίας και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

 • Μοντέλα Βιώσιμων Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Μέτρηση Αξίας

Θεματική Ενότητα 4ου Μέρους

(Ελένη Σαλαβού)

 • Αντιμέτωποι με τις Κοινωνικές Προκλήσεις

  • Κοινωνικά Προβλήματα και Βιώσιμες Ιδέες

  • Κοινωνικοί Επιχειρηματίες: Κίνητρα, Μέσα και Ευκαιρίες
  • Παραδείγματα από το Διεθνές Περιβάλλον

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας

Υπεύθυνες Διοργάνωσης
Ολίβια Κυριακίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μονάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ΟΠΑ
Ελένη Σαλαβού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μονάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ΟΠΑ