Φωτογραφίες

Αναφορές στο ΟΠΑ μπορούν να συνοδεύονται από τις ακόλουθες επίσημες φωτογραφίες του κεντρικού κτιρίου:

Έμβλημα στην κεντρική είσοδο

Μαράσλειο Μέγαρο

Είσοδος και προαύλιο (μακρινή λήψη)

Μαράσλειο Μέγαρο

Είσοδος και προαύλιο (κοντινή λήψη)

Μαράσλειο Μέγαρο

Έμβλημα στην κεντρική είσοδο Είσοδος και προαύλιο (μακρινή λήψη) Είσοδος και προαύλιο (κοντινή λήψη)
[full_size]   [medium_size]   [thumbnail_size] [full_size]   [medium_size]   [thumbnail_size] [full_size]   [medium_size]   [thumbnail_size]
    Έμβλημα στην κεντρική είσοδο
    [medium_size]   [thumbnail_size]

 

Last updated: 30 June 2021